Szczukariewa klasyfikacja co to jest
Co to jest Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie chemiczna wód) Oficjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód)

Definicja SZCZUKARIEWA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD): Szczukariewa regulacja (chemiczna wód)
Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku Radzieckim, powszechnie służąca w Europie wschodniej i środkowej (z licznymi modyfikacjami). W S.k. wydziela się 49 klas hydrogeochemicznych, a o przynależności do określonej klasy decyduje stężenie →jonów głównych przekraczające 20% mvali (modyfikacje: 17; 17,5; 22,5; 25% mvali). Używana zarówno w formie graficznej (ryc. 116), jak i w formie skróconego zapisu chemizmu wód (→ formuła chemicznego składu wody). → Klasyfikacje hydrochemiczne, → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 116. Model klasyfikacji chemizmu wód naturalnych wg Szczukariewa.

Słownik Studnia Niezupełna:
Znaczenie Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Subzbiornik Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zbiornik wód podziemnych występujący poniżej innych i wykazujący znacząco mniejszą od nich zasobność. Sub- wyraża zarówno położenie zbiornika w pionie (w Polsce poniżej zbiorników szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Strefy (Obszary) Dynamiki Wód Podziemnych (W Czwartorzędzie Dużej Miąższości):
Znaczenie dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości) W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Skład Bakteriologiczny Wody:
Znaczenie bakteriologiczny wody W podziemnych wodach naturalnych i zanieczyszczonych antropogenicznie żyją różne bakterie biorące aktywny udział w przemianach hydrogeochemicznych. Definicja s.b.w. jest służące szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Sucha Pozostałość; Pozostałość Po Odparowaniu:
Znaczenie pozostałość po odparowaniu Powszechnie używany w hydrogeologii, oznaczany laboratoryjnie, parametr jakości wody. S.p. odpowiada masie osadu pozostającego po odparowaniu 1 dm3 wody w temperaturze szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).

Czym jest Szczukariewa klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: