Szczukariewa klasyfikacja co to jest
Co to jest Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie chemiczna wód) Oficjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód)

Definicja SZCZUKARIEWA KLASYFIKACJA (CHEMICZNA WÓD): Szczukariewa regulacja (chemiczna wód)
Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku Radzieckim, powszechnie służąca w Europie wschodniej i środkowej (z licznymi modyfikacjami). W S.k. wydziela się 49 klas hydrogeochemicznych, a o przynależności do określonej klasy decyduje stężenie →jonów głównych przekraczające 20% mvali (modyfikacje: 17; 17,5; 22,5; 25% mvali). Używana zarówno w formie graficznej (ryc. 116), jak i w formie skróconego zapisu chemizmu wód (→ formuła chemicznego składu wody). → Klasyfikacje hydrochemiczne, → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 116. Model klasyfikacji chemizmu wód naturalnych wg Szczukariewa.

Słownik Substancja Zanieczyszczająca; Zanieczyszczenie, Substancja Skażająca:
Znaczenie zanieczyszczająca; zanieczyszczenie, substancja skażająca Substancja występująca w wodach wskutek działalności człowieka i wpływająca °radująco na ich naturalny skład. Efektem przenikania s.z. do wód szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik System Krążenia Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Przestrzenny układ trumieni wód podziemnych w obrębie jednostki albo regionu hydrogeologicznego, traktowany jako całość, ograniczony ściśle zdefiniowanymi przestrzennie i szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Smak Wody:
Znaczenie Właściwość organoleptyczna oznaczana jedynie w razie pewności, iż badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 fundamentalne rodzaje s., wywoływane najczęściej poprzez określone substancje szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Skały Zbiornikowe:
Znaczenie Utwory geologiczne o dobrych właściwościach hydrogeologicznych umożliwiających gromadzenie i przepływ płynów i gazów. →Właściwości hydrogeologiczne skał, →Utwory hydrogeologiczne.[AR szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).
Słownik Strefa Aktywnego Dopływu Do Studni; Strefa Dopływu Wody Do Studni:
Znaczenie dopływu do studni; strefa dopływu wody do studni W razie otworu hydrogeologicznego niedogłębionego ta część poziomu wodonośnego, którą należy w obliczeniach traktować jako decydującą o wielkości szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód).

Czym jest Szczukariewa klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S

  • Dodano:
  • Autor: