Temperatura (wody co to jest
Co to jest Temperatura (wody). Wyjaśnienie fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Temperatura

Definicja TEMPERATURA (WODY): Temperatura (wody)
Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany równowagi ( → równowaga ...) zachodzące wodach podziemnych. Wody występujące płytko pozostają pod wpływem t. atmosfery, głębiej występuje strefa termicznie obojętna, a jeszcze głębiej t. wód podziemnych wzrasta, co opisuje stopień geotermiczny. → Wody termalne.[AM].

Słownik Trójkątny Wykres; Fereta Trójkąt:
Znaczenie Fereta trójkąt Graficzna sposób odwzorowywania wielkości trójskładnikowych. W hydrogeologii najczęściej używana przy przedstawianiu licznych analiz → chemizmu wód w trójkącie Fereta. Jednym punktem w temperatura (wody).
Słownik Trwałość Jakości Wód; Stałość Jakości Wód:
Znaczenie wód; stałość jakości wód Właściwość eksploatowanych wód określana stałością składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody. Uwarunkowana jest raczej odpornością na wpływy temperatura (wody).
Słownik Trójhalometany THM; Haloformy:
Znaczenie Trójhalometany THM; haloformy Związki pojawiające się w czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji. Część THM wykazuje właściwości kancerogenne.[AM temperatura (wody).
Słownik Tama Filtrująca:
Znaczenie Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR temperatura (wody).
Słownik Twardość Niewęglanowa (Wody):
Znaczenie niewęglanowa (wody) Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu temperatura (wody).

Czym jest Temperatura (wody znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: