Temperatura (wody co to jest
Co to jest Temperatura (wody). Wyjaśnienie fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Temperatura

Definicja TEMPERATURA (WODY): Temperatura (wody)
Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany równowagi ( → równowaga ...) zachodzące wodach podziemnych. Wody występujące płytko pozostają pod wpływem t. atmosfery, głębiej występuje strefa termicznie obojętna, a jeszcze głębiej t. wód podziemnych wzrasta, co opisuje stopień geotermiczny. → Wody termalne.[AM].

Słownik Twardość Stała (Wody); T. Trwała (Wody), T. Niezasadowa:
Znaczenie wody); t. trwała (wody), t. niezasadowa Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów. T.s. nie wymienia się temperatura (wody).
Słownik Tensjometr:
Znaczenie Instrument do pomiaru „in situ”, w strefie niepełnego nasycenia, ciśnienia ssącego, składający się z elementu mikroporowego połączonego z manometrem albo z przetwornika ciśnienia połączonego z temperatura (wody).
Słownik Termiczna Klasyfikacja Wód:
Znaczenie wód Podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od mierników użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą między wodami zimnymi albo chłodnymi a → wodami termalnymi jest temperatura temperatura (wody).
Słownik Tryt T:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na temperatura (wody).
Słownik Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres:
Znaczenie wykres; Pipera wykres Graficzna sposób odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia → jonów głównych (w % mvali) na → trójkątnych wykresach i ich rzuty na romb temperatura (wody).

Czym jest Temperatura (wody znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: