Temperatura (wody co to jest
Co to jest Temperatura (wody). Wyjaśnienie fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Temperatura

Definicja TEMPERATURA (WODY): Temperatura (wody)
Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany równowagi ( → równowaga ...) zachodzące wodach podziemnych. Wody występujące płytko pozostają pod wpływem t. atmosfery, głębiej występuje strefa termicznie obojętna, a jeszcze głębiej t. wód podziemnych wzrasta, co opisuje stopień geotermiczny. → Wody termalne.[AM].

Słownik Trójhalometany THM; Haloformy:
Znaczenie Trójhalometany THM; haloformy Związki pojawiające się w czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji. Część THM wykazuje właściwości kancerogenne.[AM temperatura (wody).
Słownik Tickela Wykres:
Znaczenie Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w temperatura (wody).
Słownik Twardość Wody:
Znaczenie chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia (→ twardość wapniowa) i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru, cynku i innych pierwiastków występujących w mniejszych temperatura (wody).
Słownik Tensor Przepuszczalności K:
Znaczenie przepuszczalności k W teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym, ciągłym (→ hipoteza continuum), anizotropowym przepuszczalność, której miarą jest współczynnik filtracji, jest traktowana jako temperatura (wody).
Słownik Twardość Wapniowa (Wody):
Znaczenie wody) Cecha chemiczna wody spowodowana obecnością rozpuszczonych soli wapnia. Analogicznie rozumiana i wyróżniana jest twardość magnezowa. → Twardość wody, → Stopień twardości (wody).[AM temperatura (wody).

Czym jest Temperatura (wody znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: