Teren ochrony pośredniej co to jest
Co to jest Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie ujęcia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych)

Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych)
Region leżący n → terenie ochrony bezpośredniej, wyznaczony na podstawie określeń zawartych w → dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód. Wewnętrzny t.o.p. obejmuje
region wyznaczony 30-dniowym czasem przepływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia. Zewnętrzny t.o.p. obejmuje
region spływu wód do ujęcia OSW, w tym
region zasilania. Jeśli jednakczas przepływu wody od granic OSW jest dłuższy niż 25 lat, granicę t.o.p. wyznacza się w odległości wyznaczonej 25-letnim czasem zamiany wody w warstwie wodonośnej. Zewnętrzny t.o.p. obejmuje
region ochrony jakościowej i ilościowej (zasobowej) ujęcia. Sposób wyznaczania granic t.o.p. określają odpowiednie regulaminy, gdzie są podane również nakazy, zakazy i ograniczenia w użytkowaniu terenów wewnętrznego i zewnętrznego ochrony pośredniej. → Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AS].

Czym jest Teren ochrony pośredniej znaczenie w Słownik definicje T