Teren ochrony pośredniej co to jest
Co to jest Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych). Wyjaśnienie ujęcia wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych)

Definicja TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ (UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH): Teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych)
Region leżący n → terenie ochrony bezpośredniej, wyznaczony na podstawie określeń zawartych w → dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód. Wewnętrzny t.o.p. obejmuje
region wyznaczony 30-dniowym czasem przepływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia. Zewnętrzny t.o.p. obejmuje
region spływu wód do ujęcia OSW, w tym
region zasilania. Jeśli jednakczas przepływu wody od granic OSW jest dłuższy niż 25 lat, granicę t.o.p. wyznacza się w odległości wyznaczonej 25-letnim czasem zamiany wody w warstwie wodonośnej. Zewnętrzny t.o.p. obejmuje
region ochrony jakościowej i ilościowej (zasobowej) ujęcia. Sposób wyznaczania granic t.o.p. określają odpowiednie regulaminy, gdzie są podane również nakazy, zakazy i ograniczenia w użytkowaniu terenów wewnętrznego i zewnętrznego ochrony pośredniej. → Strefy ochronne źródeł i ujęć wody.[AS].

Słownik Twardość Przemijająca (Wody):
Znaczenie przemijająca (wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli, raczej wodorowęglanów, wytrącających się w czasie gotowania w formie kamienia kotłowego. Aktualnie używanym teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Tensjometr:
Znaczenie Instrument do pomiaru „in situ”, w strefie niepełnego nasycenia, ciśnienia ssącego, składający się z elementu mikroporowego połączonego z manometrem albo z przetwornika ciśnienia połączonego z teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Trajektoria Cząstki:
Znaczenie Krzywa zakreślona w przestrzeni mechanizmu hydrogeologicznego (w opisie makroskopowym) poprzez poruszającą się cząstkę wody podziemnej. W ruchu ustalonym t.c. może być utożsamiana z linią prądu.[TM teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Tło Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Zakres stężeń badanych substancji albo zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego środowiska, jednostki albo fragmentu jednostki hydrogeologicznej teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych).
Słownik Twardość Węglanowa (Wody):
Znaczenie wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia i magnezu w formie wodorowęglanów i węglanów. To jest część → twardości ogólnej wody zanikająca po przegotowaniu (po teren ochrony pośredniej (ujęcia wód podziemnych).

Czym jest Teren ochrony pośredniej znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: