Termiczna klasyfikacja wód co to jest
Co to jest Termiczna klasyfikacja wód. Wyjaśnienie Podziały wód podziemnych na podstawie ich.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Klasyfikacja Termiczna

Definicja TERMICZNA KLASYFIKACJA WÓD: Termiczna regulacja wód
Podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od mierników użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą między wodami zimnymi albo chłodnymi a → wodami termalnymi jest temperatura 20°C, niekiedy zaś temperatura wyższa o około 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza. W lecznictwie uzdrowiskowym najczęściej jest służący podział wynikający z temperatury ciała ludzkiego (→ woda hipotermalna, → woda homeotermalna, → woda hipertermalna). Wody termalne użytkowane do ogrzewania, w procesach technologicznych i do produkcji energii elektrycznej dzieli się regularnie na niskotermalne (20 →40°C), termalne (40-70°C), wysokotermalne (70-100oC) i przegrzane (powyżej 100°C). → regulacja wód podziemnych.[JD].

Słownik Trytowa Jednostka TU; Trytowy Stosunek TR:
Znaczenie TU; trytowy relacja TR Sposób wyrażania stężenia → trytu w środowiskach naturalnych w formie relacji atomowego trytu (T = 3H) do głównego izotopu wodoru (H). W nowszej poezji jest stosowane niekiedy termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Tama Filtrująca:
Znaczenie Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Teren Ochrony Pośredniej (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie pośredniej (ujęcia wód podziemnych) Region leżący n → terenie ochrony bezpośredniej, wyznaczony na podstawie określeń zawartych w → dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód. Wewnętrzny t.o.p termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Tryt T:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Tlen O:
Znaczenie rozpuszczalny w wodzie, spotykany powszechnie w wodach gruntowych i płytko występujących wodach naporowych. Wspólnie z głębokością zmniejszają się stężenia t., aż do pełnego zaniku na głębokości termiczna klasyfikacja wód.

Czym jest Termiczna klasyfikacja wód znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: