Termiczna klasyfikacja wód co to jest
Co to jest Termiczna klasyfikacja wód. Wyjaśnienie Podziały wód podziemnych na podstawie ich.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Klasyfikacja Termiczna

Definicja TERMICZNA KLASYFIKACJA WÓD: Termiczna regulacja wód
Podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od mierników użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą między wodami zimnymi albo chłodnymi a → wodami termalnymi jest temperatura 20°C, niekiedy zaś temperatura wyższa o około 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza. W lecznictwie uzdrowiskowym najczęściej jest służący podział wynikający z temperatury ciała ludzkiego (→ woda hipotermalna, → woda homeotermalna, → woda hipertermalna). Wody termalne użytkowane do ogrzewania, w procesach technologicznych i do produkcji energii elektrycznej dzieli się regularnie na niskotermalne (20 →40°C), termalne (40-70°C), wysokotermalne (70-100oC) i przegrzane (powyżej 100°C). → regulacja wód podziemnych.[JD].

Słownik Trajektoria Cząstki:
Znaczenie Krzywa zakreślona w przestrzeni mechanizmu hydrogeologicznego (w opisie makroskopowym) poprzez poruszającą się cząstkę wody podziemnej. W ruchu ustalonym t.c. może być utożsamiana z linią prądu.[TM termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Tickela Wykres:
Znaczenie Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Testowanie Modelu:
Znaczenie m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach startowych i brzegowych, przyjętych wartościach przewodności i pojemności i termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Twardość Przemijająca (Wody):
Znaczenie przemijająca (wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli, raczej wodorowęglanów, wytrącających się w czasie gotowania w formie kamienia kotłowego. Aktualnie używanym termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Trytowa Jednostka TU; Trytowy Stosunek TR:
Znaczenie TU; trytowy relacja TR Sposób wyrażania stężenia → trytu w środowiskach naturalnych w formie relacji atomowego trytu (T = 3H) do głównego izotopu wodoru (H). W nowszej poezji jest stosowane niekiedy termiczna klasyfikacja wód.

Czym jest Termiczna klasyfikacja wód znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: