Termiczna klasyfikacja wód co to jest
Co to jest Termiczna klasyfikacja wód. Wyjaśnienie Podziały wód podziemnych na podstawie ich.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Klasyfikacja Termiczna

Definicja TERMICZNA KLASYFIKACJA WÓD: Termiczna regulacja wód
Podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od mierników użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą między wodami zimnymi albo chłodnymi a → wodami termalnymi jest temperatura 20°C, niekiedy zaś temperatura wyższa o około 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza. W lecznictwie uzdrowiskowym najczęściej jest służący podział wynikający z temperatury ciała ludzkiego (→ woda hipotermalna, → woda homeotermalna, → woda hipertermalna). Wody termalne użytkowane do ogrzewania, w procesach technologicznych i do produkcji energii elektrycznej dzieli się regularnie na niskotermalne (20 →40°C), termalne (40-70°C), wysokotermalne (70-100oC) i przegrzane (powyżej 100°C). → regulacja wód podziemnych.[JD].

Słownik Twardość Niewęglanowa (Wody):
Znaczenie niewęglanowa (wody) Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Trójkątno-Rombowy Wykres; Pipera Wykres:
Znaczenie wykres; Pipera wykres Graficzna sposób odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia → jonów głównych (w % mvali) na → trójkątnych wykresach i ich rzuty na romb termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Twardość Ogólna (Wody); Twardość Całkowita (Wody):
Znaczenie Twardość ogólna (wody); twardość całkowita (wody) Cecha chemiczna wody rozumiana jako suma → twardości węglanowej i → twardości niewęglanowej wody. → Twardość wody, →Stopień twardości (wody).[AM termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Totalizator:
Znaczenie Totalizator → Opadomierz do pomiaru wielkości opadu w dłuższym czasie o większej powierzchni chwytnej i większej pojemności zbiornika.[AK termiczna klasyfikacja wód.
Słownik Tensjometr:
Znaczenie Instrument do pomiaru „in situ”, w strefie niepełnego nasycenia, ciśnienia ssącego, składający się z elementu mikroporowego połączonego z manometrem albo z przetwornika ciśnienia połączonego z termiczna klasyfikacja wód.

Czym jest Termiczna klasyfikacja wód znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: