Termiczna klasyfikacja wód co to jest
Co to jest Termiczna klasyfikacja wód. Wyjaśnienie Podziały wód podziemnych na podstawie ich.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Klasyfikacja Termiczna

Termiczna regulacja wód
Podziały wód podziemnych na podstawie ich temperatury zależą od mierników użytkowych. Powszechnie przyjętą granicą między wodami zimnymi albo chłodnymi a → wodami termalnymi jest temperatura 20°C, niekiedy zaś temperatura wyższa o około 5°C od średniej rocznej temperatury powietrza. W lecznictwie uzdrowiskowym najczęściej jest służący podział wynikający z temperatury ciała ludzkiego (→ woda hipotermalna, → woda homeotermalna, → woda hipertermalna). Wody termalne użytkowane do ogrzewania, w procesach technologicznych i do produkcji energii elektrycznej dzieli się regularnie na niskotermalne (20 →40°C), termalne (40-70°C), wysokotermalne (70-100oC) i przegrzane (powyżej 100°C). → regulacja wód podziemnych.[JD].

Czym jest Termiczna klasyfikacja wód znaczenie w Słownik definicje T