Testowanie modelu co to jest
Co to jest Testowanie modelu. Wyjaśnienie najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania.

Czy przydatne?

Co to jest Modelu Testowanie

Definicja TESTOWANIE MODELU: Testowanie modelu
T.m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach startowych i brzegowych, przyjętych wartościach przewodności i pojemności i sprawdzaniu zgodności tej powierzchni z rezultatami obserwacji terenowych. → Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.[MR].

Słownik Teren Ochrony Bezpośredniej; (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych) Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości 8-20 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń, zależnie od charakteru i testowanie modelu.
Słownik Tama Wodoszczelna:
Znaczenie Tama przegradzająca wyrobisko górnicze wytrzymała na jednostronne ciśnienie wody. T.w. buduje się w razie konieczności zatopienia części kopalni albo dla zabezpieczenia kopalni przed zagrożeniem testowanie modelu.
Słownik Trwałość Jakości Wód; Stałość Jakości Wód:
Znaczenie wód; stałość jakości wód Właściwość eksploatowanych wód określana stałością składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody. Uwarunkowana jest raczej odpornością na wpływy testowanie modelu.
Słownik Twardość Stała (Wody); T. Trwała (Wody), T. Niezasadowa:
Znaczenie wody); t. trwała (wody), t. niezasadowa Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów. T.s. nie wymienia się testowanie modelu.
Słownik Tensor Przepuszczalności K:
Znaczenie przepuszczalności k W teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym, ciągłym (→ hipoteza continuum), anizotropowym przepuszczalność, której miarą jest współczynnik filtracji, jest traktowana jako testowanie modelu.

Czym jest Testowanie modelu znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: