Testowanie modelu co to jest
Co to jest Testowanie modelu. Wyjaśnienie najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania.

Czy przydatne?

Co to jest Modelu Testowanie

Definicja TESTOWANIE MODELU: Testowanie modelu
T.m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach startowych i brzegowych, przyjętych wartościach przewodności i pojemności i sprawdzaniu zgodności tej powierzchni z rezultatami obserwacji terenowych. → Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego.[MR].

Słownik Trajektoria Cząstki:
Znaczenie Krzywa zakreślona w przestrzeni mechanizmu hydrogeologicznego (w opisie makroskopowym) poprzez poruszającą się cząstkę wody podziemnej. W ruchu ustalonym t.c. może być utożsamiana z linią prądu.[TM testowanie modelu.
Słownik Torpedowanie Skał Strefy Przyotworowej:
Znaczenie strefy przyotworowej Zabieg techniczny → usprawniania studni realizowany dzięki robót strzałowych w otworach badawczych i studziennych. Ma on na celu powiększenie wydajności ujmowanego poziomu testowanie modelu.
Słownik Tło Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Zakres stężeń badanych substancji albo zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego środowiska, jednostki albo fragmentu jednostki hydrogeologicznej testowanie modelu.
Słownik Trójkątny Wykres; Fereta Trójkąt:
Znaczenie Fereta trójkąt Graficzna sposób odwzorowywania wielkości trójskładnikowych. W hydrogeologii najczęściej używana przy przedstawianiu licznych analiz → chemizmu wód w trójkącie Fereta. Jednym punktem w testowanie modelu.
Słownik Tama Filtrująca:
Znaczenie Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR testowanie modelu.

Czym jest Testowanie modelu znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: