Tickela wykres co to jest
Co to jest Tickela wykres. Wyjaśnienie sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Tickela

Tickela wykres
Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w mg/dm3 albo mval/dm3. Łącząc punkty odpowiadające stężeniom poszczególnych jonów otrzymuje się promienisty diagram. sposób szybka i czytelna wizualnie. Używana przy konstrukcji map hydrogeochemicznych i przy odwzorowywaniu zmian chemizmu w czasie (ryc. 117). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM] Ryc. 117. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Tickela (dwa warianty).

Czym jest Tickela wykres znaczenie w Słownik definicje T