Tlen O co to jest
Co to jest Tlen O. Wyjaśnienie rozpuszczalny w wodzie, spotykany powszechnie w wodach gruntowych i.

Czy przydatne?

Co to jest O Tlen

Definicja TLEN O: Tlen O
Gaz słabo rozpuszczalny w wodzie, spotykany powszechnie w wodach gruntowych i płytko występujących wodach naporowych. Wspólnie z głębokością zmniejszają się stężenia t., aż do pełnego zaniku na głębokości wyznaczającej tak zwany granicę tlenową. T. aktywnie uczestniczy w procesach utleniania. W wodach podziemnych t. jest raczej pochodzenia atmosferycznego, lokalnie pojawia się jako sukces → radiolizy wody. Obecność t. intensyfikuje mechanizmy → samooczyszczania się wód, uczestniczy on gdyż w → mineralizacji substancji organicznej. Nadmiar t.w ujmowanych wodach podziemnych jest negatywny gospodarczo (działa korodująco na rury).[AM].

Słownik Teren Ochrony Bezpośredniej; (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych) Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości 8-20 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń, zależnie od charakteru i tlen o.
Słownik Testowanie Modelu:
Znaczenie m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach startowych i brzegowych, przyjętych wartościach przewodności i pojemności i tlen o.
Słownik Twardość Stała (Wody); T. Trwała (Wody), T. Niezasadowa:
Znaczenie wody); t. trwała (wody), t. niezasadowa Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów. T.s. nie wymienia się tlen o.
Słownik Trytowa Jednostka TU; Trytowy Stosunek TR:
Znaczenie TU; trytowy relacja TR Sposób wyrażania stężenia → trytu w środowiskach naturalnych w formie relacji atomowego trytu (T = 3H) do głównego izotopu wodoru (H). W nowszej poezji jest stosowane niekiedy tlen o.
Słownik Tama Filtrująca:
Znaczenie Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR tlen o.

Czym jest Tlen O znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: