Tło hydrogeochemiczne co to jest
Co to jest Tło hydrogeochemiczne. Wyjaśnienie stężeń badanych substancji albo zakres wartości cech.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczne Tło

Tło hydrogeochemiczne
Zakres stężeń badanych substancji albo zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego środowiska, jednostki albo fragmentu jednostki hydrogeologicznej jednolitej pod względem hydrogeochemicznym. T.h. jest ograniczone dolną i górną granicą wartości stężeń, poza którymi występują wartości anomalne (→ anomalia hydrogeochemiczna). Rozróżnia się t.h. ogólne, obejmujące zespół badanych substancji i cech hydrogeochemicznych, i t.h. cząstkowe – dotyczące jednej cechy, na przykład tło chlorkowe, twardości wody albo jej mineralizacji. Używa się także definicje t.h. regionalnego i t.h. lokalnego. Wyróżnia się także między innymi t.h. pierwotne (naturalne) i t.h. współczesne.[AM].

Czym jest Tło hydrogeochemiczne znaczenie w Słownik definicje T