Torpedowanie skał strefy co to jest
Co to jest Torpedowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej Zabieg techniczny →.

Czy przydatne?

Co to jest Torpedowanie skał strefy przyotworowej

Definicja TORPEDOWANIE SKAŁ STREFY PRZYOTWOROWEJ: Torpedowanie skał strefy przyotworowej
Zabieg techniczny → usprawniania studni realizowany dzięki robót strzałowych w otworach badawczych i studziennych. Ma on na celu powiększenie wydajności ujmowanego poziomu wodonośnego w konsekwencji wytworzenia sztucznych szczelin i kawern w warstwie wodonośnej wokół odwiertu. Torpedowanie stosuje się tylko w skałach litych, spękanych albo skawernowanych. Dzieje się ono pod „przybitką” wodną. Do torpedowania stosuje się zazwyczaj amonit z zapalnikiem. Pod wpływem detonacji torpedy skały ulegają skruszeniu i następuje hydrauliczne uderzenie, które przenosi się w szczelinach wodonośca. Zasięg działania torpedy zależy od ilości i właściwości materiałów wybuchowych i rodzaju skał. → Szczelinowanie skał strefy przyotworowej.[AR].

Słownik Twardość Węglanowa (Wody):
Znaczenie wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia i magnezu w formie wodorowęglanów i węglanów. To jest część → twardości ogólnej wody zanikająca po przegotowaniu (po torpedowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Trajektoria Cząstki:
Znaczenie Krzywa zakreślona w przestrzeni mechanizmu hydrogeologicznego (w opisie makroskopowym) poprzez poruszającą się cząstkę wody podziemnej. W ruchu ustalonym t.c. może być utożsamiana z linią prądu.[TM torpedowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Testowanie Modelu:
Znaczenie m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach startowych i brzegowych, przyjętych wartościach przewodności i pojemności i torpedowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Tickela Wykres:
Znaczenie Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w torpedowanie skał strefy przyotworowej.
Słownik Trójhalometany THM; Haloformy:
Znaczenie Trójhalometany THM; haloformy Związki pojawiające się w czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji. Część THM wykazuje właściwości kancerogenne.[AM torpedowanie skał strefy przyotworowej.

Czym jest Torpedowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: