Trójkątno-rombowy wykres co to jest
Co to jest Trójkątno-rombowy wykres; Pipera wykres. Wyjaśnienie Pipera wykres Graficzna sposób.

Czy przydatne?

Co to jest Trójkątno-rombowy wykres; Pipera wykres

Definicja TRÓJKĄTNO-ROMBOWY WYKRES; PIPERA WYKRES: Trójkątno-rombowy wykres; Pipera wykres
Graficzna sposób odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia → jonów głównych (w % mvali) na → trójkątnych wykresach i ich rzuty na romb wpisany pomiędzy trójkąty. Mechanizm odwzorowań pozwala przedstawić na jednym wykresie sporo analiz, umożliwia także przeprowadzanie oficjalnych → klasyfikacji hydrogeochemicznych i przedstawienie ukierunkowań zmian chemizmu wód. sposób szczególnie przydatna przy odwzorowywaniu wielu analiz (ryc. 118).[AM] Ryc. 118. Zmiany składu chemicznego wód gruntowych w momencie; odwzorowanie na wykresie trójkątno-rombowym 91, 92, 94 –- stężenia w latach 1991, 1992 i 1994.

Słownik Testowanie Modelu:
Znaczenie m. bazuje najczęściej na odtwarzaniu na modelu ukształtowania powierzchni piezometrycznej przy zadanych warunkach startowych i brzegowych, przyjętych wartościach przewodności i pojemności i trójkątno-rombowy wykres; pipera wykres.
Słownik Temperatura (Wody):
Znaczenie Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany równowagi ( → równowaga ...) zachodzące wodach podziemnych. Wody występujące trójkątno-rombowy wykres; pipera wykres.
Słownik Tickela Wykres:
Znaczenie Graficzna sposób odwzorowywania → chemizmu wód. Wykres konstruuje się na trzech osiach przecinających się pod kątem 60°.Na każdej z sześciu półosi nanosi się stężenia →jonów głównych wyrażone w trójkątno-rombowy wykres; pipera wykres.
Słownik Teren Ochrony Bezpośredniej; (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych) Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości 8-20 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń, zależnie od charakteru i trójkątno-rombowy wykres; pipera wykres.
Słownik Tlen O:
Znaczenie rozpuszczalny w wodzie, spotykany powszechnie w wodach gruntowych i płytko występujących wodach naporowych. Wspólnie z głębokością zmniejszają się stężenia t., aż do pełnego zaniku na głębokości trójkątno-rombowy wykres; pipera wykres.

Czym jest Trójkątno-rombowy wykres znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: