Trójkątny wykres; Fereta co to jest
Co to jest Trójkątny wykres; Fereta trójkąt. Wyjaśnienie trójkąt Graficzna sposób odwzorowywania.

Czy przydatne?

Co to jest Trójkątny wykres; Fereta trójkąt

Trójkątny wykres; Fereta trójkąt
Graficzna sposób odwzorowywania wielkości trójskładnikowych. W hydrogeologii najczęściej używana przy przedstawianiu licznych analiz → chemizmu wód w trójkącie Fereta. Jednym punktem w układzie współrzędnych trójkątnych przedstawia się trzy przedmioty chemizmu wód – najczęściej fundamentalne aniony albo kationy (w % mvali). Na t.w. przedstawia się także stężenia gazów (ryc. 119) albo na przykład poszczególnych form azotu. T.w. umożliwia wizualne zróżnicowanie analiz w zależności od stosunków stężeń pomiędzy odwzorowywanymi elementami chemizmu wód, pozwala także uchwycić zmienności stężeń w subpopulacjach opracowywanych analiz. T.w. dla anionów i kationów są używane jako fundamentalne przedmioty wykresu trójkątno-rombowego (ryc. 118).[AM] Ryc. 119. Stężenie gazów w wodach podziemnych przedstawione na wykresie trójkątnym.

Czym jest Trójkątny wykres; Fereta znaczenie w Słownik definicje T