Trwałość jakości wód co to jest
Co to jest Trwałość jakości wód; stałość jakości wód. Wyjaśnienie jakości wód Właściwość.

Czy przydatne?

Co to jest Trwałość jakości wód; stałość jakości wód

Trwałość jakości wód; stałość jakości wód
Właściwość eksploatowanych wód określana stałością składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody. Uwarunkowana jest raczej odpornością na wpływy antropogeniczne (→ odporność na zanieczyszczenia) i zmiennością chemizmu wód w naturalnych warunkach. Zależy w pierwszej kolejności od stopnia izolacji ujmowanej warstwy wodonośnej. Wody podziemne z reguły wykazują większą trwałość jakości niż wody powierzchniowe. T.j.w. ocenia się na podstawie wyników analiz wód z kilkuletniego okresu eksploatacji.
Właściwość ta jest ważna przy waloryzacji zasobów wód. →Jakość wody, →Klasy jakości wód podziemnych.[AM].

Czym jest Trwałość jakości wód; stałość znaczenie w Słownik definicje T