Tryt T co to jest
Co to jest Tryt T. Wyjaśnienie izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w.

Czy przydatne?

Co to jest T Tryt

Definicja TRYT T: Tryt T
Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na azot wg reakcji: 14N +1n = 12C + 3H Tryt (3H) ulega przemianie β– (→ moment półtrwania wynosi 12,26 lat), przechodząc w trwały izotop helu 3He. Rola t. w określeniu wieku wód (→ wiek wody podziemnej) minimalizuje się z każdym rokiem wspólnie z rozpadem ogromnych ilości tego → radionuklidu, jakie otrzymały się do wód podziemnych przez wzgląd na próbami jądrowymi dokonywanymi w atmosferze w początku lat 60. XX w. Jest on z kolei nadal przydatny jako sztuczny znacznik wód podziemnych.[JD].

Słownik Teren Ochrony Bezpośredniej; (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie bezpośredniej; (ujęcia wód podziemnych) Region, na którym jest usytuowane ujęcie wody i otaczający je pas gruntu o szerokości 8-20 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń, zależnie od charakteru i tryt t.
Słownik Twardość Wody:
Znaczenie chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia (→ twardość wapniowa) i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru, cynku i innych pierwiastków występujących w mniejszych tryt t.
Słownik Tama Wodoszczelna:
Znaczenie Tama przegradzająca wyrobisko górnicze wytrzymała na jednostronne ciśnienie wody. T.w. buduje się w razie konieczności zatopienia części kopalni albo dla zabezpieczenia kopalni przed zagrożeniem tryt t.
Słownik Teren Ochrony Pośredniej (Ujęcia Wód Podziemnych):
Znaczenie pośredniej (ujęcia wód podziemnych) Region leżący n → terenie ochrony bezpośredniej, wyznaczony na podstawie określeń zawartych w → dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód. Wewnętrzny t.o.p tryt t.
Słownik Tlen O:
Znaczenie rozpuszczalny w wodzie, spotykany powszechnie w wodach gruntowych i płytko występujących wodach naporowych. Wspólnie z głębokością zmniejszają się stężenia t., aż do pełnego zaniku na głębokości tryt t.

Czym jest Tryt T znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: