Tryt T co to jest
Co to jest Tryt T. Wyjaśnienie izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w.

Czy przydatne?

Co to jest T Tryt

Definicja TRYT T: Tryt T
Promieniotwórczy izotop wodoru (→ radionuklid) o liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na azot wg reakcji: 14N +1n = 12C + 3H Tryt (3H) ulega przemianie β– (→ moment półtrwania wynosi 12,26 lat), przechodząc w trwały izotop helu 3He. Rola t. w określeniu wieku wód (→ wiek wody podziemnej) minimalizuje się z każdym rokiem wspólnie z rozpadem ogromnych ilości tego → radionuklidu, jakie otrzymały się do wód podziemnych przez wzgląd na próbami jądrowymi dokonywanymi w atmosferze w początku lat 60. XX w. Jest on z kolei nadal przydatny jako sztuczny znacznik wód podziemnych.[JD].

Słownik Temperatura (Wody):
Znaczenie Rozmiar fizyczna będąca fundamentalnym czynnikiem wpływającym na przebieg → mechanizmów hydrogeochemicznych, na stany równowagi ( → równowaga ...) zachodzące wodach podziemnych. Wody występujące tryt t.
Słownik Trójkątny Wykres; Fereta Trójkąt:
Znaczenie Fereta trójkąt Graficzna sposób odwzorowywania wielkości trójskładnikowych. W hydrogeologii najczęściej używana przy przedstawianiu licznych analiz → chemizmu wód w trójkącie Fereta. Jednym punktem w tryt t.
Słownik Tensor Przepuszczalności K:
Znaczenie przepuszczalności k W teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym, ciągłym (→ hipoteza continuum), anizotropowym przepuszczalność, której miarą jest współczynnik filtracji, jest traktowana jako tryt t.
Słownik Tama Filtrująca:
Znaczenie Tama wodna, której zadaniem jest zatrzymanie zawiesin przynoszonych poprzez wodę, a przepuszczenie wody czystej. T.f. buduje się w wyrobiskach górniczych zagrożonych wdarciem →kurzawki.[MR tryt t.
Słownik Tensjometr:
Znaczenie Instrument do pomiaru „in situ”, w strefie niepełnego nasycenia, ciśnienia ssącego, składający się z elementu mikroporowego połączonego z manometrem albo z przetwornika ciśnienia połączonego z tryt t.

Czym jest Tryt T znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: