Twardość niewęglanowa (wody co to jest
Co to jest Twardość niewęglanowa (wody). Wyjaśnienie Cecha chemiczna wody rozumiana jako część →.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Niewęglanowa Twardość

Definicja TWARDOŚĆ NIEWĘGLANOWA (WODY): Twardość niewęglanowa (wody)
Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu, strontu, baru i cynku. T.n. nie wymienia się przy podgrzewaniu i gotowaniu wody. → Twardość wody, → Stopień twardości (wody), → Twardość stała (wody).[AM].

Słownik Tensor Przepuszczalności K:
Znaczenie przepuszczalności k W teorii filtracji w ośrodku przepuszczalnym, ciągłym (→ hipoteza continuum), anizotropowym przepuszczalność, której miarą jest współczynnik filtracji, jest traktowana jako twardość niewęglanowa (wody).
Słownik Trójhalometany THM; Haloformy:
Znaczenie Trójhalometany THM; haloformy Związki pojawiające się w czasie uzdatniania wód zawierających substancję organiczną, poddanych dezynfekcji. Część THM wykazuje właściwości kancerogenne.[AM twardość niewęglanowa (wody).
Słownik Tama Wodoszczelna:
Znaczenie Tama przegradzająca wyrobisko górnicze wytrzymała na jednostronne ciśnienie wody. T.w. buduje się w razie konieczności zatopienia części kopalni albo dla zabezpieczenia kopalni przed zagrożeniem twardość niewęglanowa (wody).
Słownik Twardość Węglanowa (Wody):
Znaczenie wody) Cecha chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia i magnezu w formie wodorowęglanów i węglanów. To jest część → twardości ogólnej wody zanikająca po przegotowaniu (po twardość niewęglanowa (wody).
Słownik Tło Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Zakres stężeń badanych substancji albo zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego środowiska, jednostki albo fragmentu jednostki hydrogeologicznej twardość niewęglanowa (wody).

Czym jest Twardość niewęglanowa (wody znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: