Twardość wapniowa (wody co to jest
Co to jest Twardość wapniowa (wody). Wyjaśnienie Cecha chemiczna wody spowodowana obecnością.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Wapniowa Twardość

Definicja TWARDOŚĆ WAPNIOWA (WODY): Twardość wapniowa (wody)
Cecha chemiczna wody spowodowana obecnością rozpuszczonych soli wapnia. Analogicznie rozumiana i wyróżniana jest twardość magnezowa. → Twardość wody, → Stopień twardości (wody).[AM].

Słownik Tensjometr:
Znaczenie Instrument do pomiaru „in situ”, w strefie niepełnego nasycenia, ciśnienia ssącego, składający się z elementu mikroporowego połączonego z manometrem albo z przetwornika ciśnienia połączonego z twardość wapniowa (wody).
Słownik Trwałość Jakości Wód; Stałość Jakości Wód:
Znaczenie wód; stałość jakości wód Właściwość eksploatowanych wód określana stałością składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody. Uwarunkowana jest raczej odpornością na wpływy twardość wapniowa (wody).
Słownik Twardość Niewęglanowa (Wody):
Znaczenie niewęglanowa (wody) Cecha chemiczna wody rozumiana jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu twardość wapniowa (wody).
Słownik Trytowa Jednostka TU; Trytowy Stosunek TR:
Znaczenie TU; trytowy relacja TR Sposób wyrażania stężenia → trytu w środowiskach naturalnych w formie relacji atomowego trytu (T = 3H) do głównego izotopu wodoru (H). W nowszej poezji jest stosowane niekiedy twardość wapniowa (wody).
Słownik Tama Wodoszczelna:
Znaczenie Tama przegradzająca wyrobisko górnicze wytrzymała na jednostronne ciśnienie wody. T.w. buduje się w razie konieczności zatopienia części kopalni albo dla zabezpieczenia kopalni przed zagrożeniem twardość wapniowa (wody).

Czym jest Twardość wapniowa (wody znaczenie w Słownik definicje T

  • Dodano:
  • Autor: