Ujęcie drenażowe co to jest
Co to jest Ujęcie drenażowe. Wyjaśnienie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do.

Czy przydatne?

Co to jest Drenażowe Ujęcie

Ujęcie drenażowe
Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów szczelnych i rurociągów odprowadzających (ryc. 121).[AK] Ryc. 121. Przykład ujęcia drenażowego (wg Wieczysty 1982) a – dreny ze studzienkami kontrolnymi, b – studnia zbiorcza, c – rurociąg szczelny, d – rurociąg odprowadzający.

Czym jest Ujęcie drenażowe znaczenie w Słownik definicje U