Ujęcie infiltracyjne co to jest
Co to jest Ujęcie infiltracyjne. Wyjaśnienie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltracyjne Ujęcie

Definicja UJĘCIE INFILTRACYJNE: Ujęcie infiltracyjne
Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną (zasilanie niezależne od pracy ujęcia). Infiltracja wymuszona to →infiltracja brzegowa. Infiltracja sztuczna wykorzystuje baseny albo stawy nawadniające, studnie chłonne, drenaże chłonne. → Ujęcie wód podziemnych.[AK].

Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne ujęcie infiltracyjne.
Słownik Użytkowanie Wód:
Znaczenie Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda ujęcie infiltracyjne.
Słownik Uprawnienia Geologiczne (Hydrogeologiczne):
Znaczenie geologiczne (hydrogeologiczne) U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r ujęcie infiltracyjne.
Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia ujęcie infiltracyjne.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na ujęcie infiltracyjne.

Czym jest Ujęcie infiltracyjne znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: