ujęcie wód podziemnych co to jest
Co to jest ujęcie wód podziemnych. Wyjaśnienie urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Ujęcie

Definicja UJĘCIE WÓD PODZIEMNYCH: ujęcie wód podziemnych
Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia, sztolnia, dreny, studnia promienista. Wg układu wyrobisk udostępniających u.w.p. podzielone są na pionowe, poziome, (ewentualnie) skośne i mieszane. Ujęcia źródeł nie wymagają zabiegów technicznych prócz podpiętrzenia.[AK].

Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W ujęcie wód podziemnych.
Słownik Uprawnienia Geologiczne (Hydrogeologiczne):
Znaczenie geologiczne (hydrogeologiczne) U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r ujęcie wód podziemnych.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”:
Znaczenie podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca sposób odżelaziania i ujęcie wód podziemnych.
Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał ujęcie wód podziemnych.
Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej ujęcie wód podziemnych.

Czym jest ujęcie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: