ujęcie wód podziemnych co to jest
Co to jest ujęcie wód podziemnych. Wyjaśnienie urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Ujęcie

Definicja UJĘCIE WÓD PODZIEMNYCH: ujęcie wód podziemnych
Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia, sztolnia, dreny, studnia promienista. Wg układu wyrobisk udostępniających u.w.p. podzielone są na pionowe, poziome, (ewentualnie) skośne i mieszane. Ujęcia źródeł nie wymagają zabiegów technicznych prócz podpiętrzenia.[AK].

Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej ujęcie wód podziemnych.
Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i ujęcie wód podziemnych.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne ujęcie wód podziemnych.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”:
Znaczenie podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca sposób odżelaziania i ujęcie wód podziemnych.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski ujęcie wód podziemnych.

Czym jest ujęcie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: