ujęcie wód podziemnych co to jest
Co to jest ujęcie wód podziemnych. Wyjaśnienie urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Ujęcie

Definicja UJĘCIE WÓD PODZIEMNYCH: ujęcie wód podziemnych
Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia, sztolnia, dreny, studnia promienista. Wg układu wyrobisk udostępniających u.w.p. podzielone są na pionowe, poziome, (ewentualnie) skośne i mieszane. Ujęcia źródeł nie wymagają zabiegów technicznych prócz podpiętrzenia.[AK].

Słownik Użytkowanie Wód:
Znaczenie Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda ujęcie wód podziemnych.
Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał ujęcie wód podziemnych.
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości ujęcie wód podziemnych.
Słownik Utwór Slabo Przepuszczalny:
Znaczenie Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK ujęcie wód podziemnych.
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i ujęcie wód podziemnych.

Czym jest ujęcie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: