Unieszkodliwianie co to jest
Co to jest UNIESZKODLIWIANIE; UTYLIZACJA. Wyjaśnienie Mechanizm technologiczny (mechaniczny.

Czy przydatne?

Co to jest Utylizacja Unieszkodliwianie

Definicja UNIESZKODLIWIANIE; UTYLIZACJA: Unieszkodliwianie; utylizacja
Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do środowiska wodnogruntowego.[AS].

Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na unieszkodliwianie; utylizacja co to jest.
Słownik Utwór Slabo Przepuszczalny:
Znaczenie Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK unieszkodliwianie; utylizacja definicja.
Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty unieszkodliwianie; utylizacja co znaczy.
Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej unieszkodliwianie; utylizacja słownik.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne unieszkodliwianie; utylizacja znaczenie.

Czym jest Unieszkodliwianie; utylizacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: