Unieszkodliwianie co to jest
Co to jest Unieszkodliwianie; utylizacja. Wyjaśnienie Mechanizm technologiczny (mechaniczny.

Czy przydatne?

Co to jest Utylizacja Unieszkodliwianie

Definicja UNIESZKODLIWIANIE; UTYLIZACJA: Unieszkodliwianie; utylizacja
Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do środowiska wodnogruntowego.[AS].

Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie unieszkodliwianie; utylizacja.
Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia unieszkodliwianie; utylizacja.
Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i unieszkodliwianie; utylizacja.
Słownik Utwór Przepuszczalny; Utwór Wodonośny, Wodonosiec, Kolektor:
Znaczenie przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 unieszkodliwianie; utylizacja.
Słownik Ujęcie Drenażowe:
Znaczenie Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów unieszkodliwianie; utylizacja.

Czym jest Unieszkodliwianie; utylizacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: