Uprzywilejowane drogi co to jest
Co to jest Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń. Wyjaśnienie migracji zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń

Definicja UPRZYWILEJOWANE DROGI MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ: Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń
Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej przepuszczalności (kanały krasowe, strefy o zwiększonej szczelinowatości, soczewki żwirów w piaskach itp). To są u.d.m.z. Wykrycie ich decyduje o trafości prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.[SW].

Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na cechy wód podziemnych, kluczowe mechanizmy u.w.p. to: odżelazienie i uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Uzdrowisko:
Znaczenie Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Ujęcie Drenażowe:
Znaczenie Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.

Czym jest Uprzywilejowane drogi znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: