Uprzywilejowane drogi co to jest
Co to jest Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń. Wyjaśnienie migracji zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń

Definicja UPRZYWILEJOWANE DROGI MIGRACJI ZANIECZYSZCZEŃ: Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń
Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej przepuszczalności (kanały krasowe, strefy o zwiększonej szczelinowatości, soczewki żwirów w piaskach itp). To są u.d.m.z. Wykrycie ich decyduje o trafości prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.[SW].

Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej:
Znaczenie warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń.

Czym jest Uprzywilejowane drogi znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: