Urządzenia zaopatrzenia w co to jest
Co to jest Urządzenia zaopatrzenia w wodę. Wyjaśnienie wodę Niektóre budowle i urządzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Urządzenia zaopatrzenia w wodę

Definicja URZĄDZENIA ZAOPATRZENIA W WODĘ: Urządzenia zaopatrzenia w wodę
Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i systemami rozprowadzającymi wodę i inne urządzenia wykorzystywane do szczególnego korzystania z wód. Wykonywanie urządzeń wodnych wyszczególnionych w ustawie Prawo wodne wymaga pozwolenia wodnoprawnego w dziedzinie budownictwa wodnego, na przykład dla ujęć wykorzystywanych do poboru wody i urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszcze określone w pozwoleniu wodnoprawnym wygasły, jest obowiązany usunąć urządzenia wodne, które służyły do szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte albo nie zostać wydane, jeśli korzystanie z urządzeń wodnych albo ich budowa ma albo mogłaby mieć szkodliwy wpływ na środowisko i mienie ludzi i może wywołać utraty innych podmiotów gospodarczych. W pobliżu urządzeń wodnych zakazane jest wykonywanie robót i czynności mogących wywołać ich uszkodzenie, a również sadzenie drzew i krzewów utrudniających utrzymanie i eksploatację urządzeń.[ASd].

Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych urządzenia zaopatrzenia w wodę.
Słownik Utwór Praktycznie Nieprzepuszczalny; Izolator:
Znaczenie Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom nieprzepuszczalny.[AK urządzenia zaopatrzenia w wodę.
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W urządzenia zaopatrzenia w wodę.
Słownik Użytkowanie Wód:
Znaczenie Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda urządzenia zaopatrzenia w wodę.
Słownik Utwór Slabo Przepuszczalny:
Znaczenie Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK urządzenia zaopatrzenia w wodę.

Czym jest Urządzenia zaopatrzenia w wodę znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: