Urządzenia zaopatrzenia w co to jest
Co to jest Urządzenia zaopatrzenia w wodę. Wyjaśnienie wodę Niektóre budowle i urządzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Urządzenia zaopatrzenia w wodę

Urządzenia zaopatrzenia w wodę
Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i systemami rozprowadzającymi wodę i inne urządzenia wykorzystywane do szczególnego korzystania z wód. Wykonywanie urządzeń wodnych wyszczególnionych w ustawie Prawo wodne wymaga pozwolenia wodnoprawnego w dziedzinie budownictwa wodnego, na przykład dla ujęć wykorzystywanych do poboru wody i urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszcze określone w pozwoleniu wodnoprawnym wygasły, jest obowiązany usunąć urządzenia wodne, które służyły do szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte albo nie zostać wydane, jeśli korzystanie z urządzeń wodnych albo ich budowa ma albo mogłaby mieć szkodliwy wpływ na środowisko i mienie ludzi i może wywołać utraty innych podmiotów gospodarczych. W pobliżu urządzeń wodnych zakazane jest wykonywanie robót i czynności mogących wywołać ich uszkodzenie, a również sadzenie drzew i krzewów utrudniających utrzymanie i eksploatację urządzeń.[ASd].

Czym jest Urządzenia zaopatrzenia w wodę znaczenie w Słownik definicje U