Uskok wodoszczelny (górn co to jest
Co to jest Uskok wodoszczelny (górn.). Wyjaśnienie Struktura tektoniczna powstająca wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest Górn Wodoszczelny Uskok

Definicja USKOK WODOSZCZELNY (GÓRN.): Uskok wodoszczelny (górn.)
Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie stanowiąca barierę hydrodynamiczną ograniczającą albo uniemożliwiającą przepływ wód podziemnych.[AR].

Słownik Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej:
Znaczenie warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Udlufta Wykres; Wykres Kołowy:
Znaczenie wykres kołowy Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Ujęcie Infiltracyjne:
Znaczenie infiltracyjne Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną uskok wodoszczelny (górn.).

Czym jest Uskok wodoszczelny (górn znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: