Uskok wodoszczelny (górn co to jest
Co to jest Uskok wodoszczelny (górn.). Wyjaśnienie Struktura tektoniczna powstająca wskutek.

Czy przydatne?

Co to jest Górn Wodoszczelny Uskok

Definicja USKOK WODOSZCZELNY (GÓRN.): Uskok wodoszczelny (górn.)
Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie stanowiąca barierę hydrodynamiczną ograniczającą albo uniemożliwiającą przepływ wód podziemnych.[AR].

Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i uskok wodoszczelny (górn.).
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”:
Znaczenie podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca sposób odżelaziania i uskok wodoszczelny (górn.).

Czym jest Uskok wodoszczelny (górn znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: