Usprawnianie studni co to jest
Co to jest Usprawnianie studni; uaktywnianie studni. Wyjaśnienie uaktywnianie studni Zabiegi mające.

Czy przydatne?

Co to jest Usprawnianie studni; uaktywnianie studni

Definicja USPRAWNIANIE STUDNI; UAKTYWNIANIE STUDNI: Usprawnianie studni; uaktywnianie studni
Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie, czyszczenie mechaniczne, kwasowanie (→ kwasowanie skał strefy przyotworowej), szczelinowanie (→ szczelinowanie skał strefy przyotworowej), torpedowanie (→ torpedowanie skał strefy przyotworowej). Por. BN-90/8755-05.[AK].

Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości usprawnianie studni; uaktywnianie studni.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na cechy wód podziemnych, kluczowe mechanizmy u.w.p. to: odżelazienie i usprawnianie studni; uaktywnianie studni.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych usprawnianie studni; uaktywnianie studni.
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i usprawnianie studni; uaktywnianie studni.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne usprawnianie studni; uaktywnianie studni.

Czym jest Usprawnianie studni znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: