Ustalanie zasobów wód co to jest
Co to jest USTALANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH. Wyjaśnienie podziemnych Dokonywanie oceny ilości i.

Czy przydatne?

Co to jest Ustalanie zasobów wód podziemnych

Definicja USTALANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH: Ustalanie zasobów wód podziemnych
Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura hydrogeologiczna albo ich część, na przykład region w granicach administracyjnych). Zakres badań obejmuje zwłaszcza: rozpoznanie stref zasilania i związków wód podziemnych z powierzchniowymi, ustalenie potencjalnego zagrożenia wód podziemnych, wydzielenie granic stref ochronnych (→ strefy ochronne źródeł i ujęć wody) i koncepcje ochrony tych wód wspólnie z projektem ich monitoringu (→ monitoring wód podziemnych). Ocena jest dokonywana dla określonego czasu i na podstawie danych z okresu wieloletniego. W najwyższym stopniu miarodajna ocena wymaga danych z przynajmniej kilkunastoletniego okresu obserwacji. [AK, SK].

Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie ustalanie zasobów wód podziemnych co to jest.
Słownik Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej:
Znaczenie warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → ustalanie zasobów wód podziemnych definicja.
Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie ustalanie zasobów wód podziemnych co znaczy.
Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej ustalanie zasobów wód podziemnych słownik.
Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia ustalanie zasobów wód podziemnych znaczenie.

Czym jest Ustalanie zasobów wód znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: