Ustalanie zasobów wód co to jest
Co to jest Ustalanie zasobów wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Dokonywanie oceny ilości i.

Czy przydatne?

Co to jest Ustalanie zasobów wód podziemnych

Definicja USTALANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH: Ustalanie zasobów wód podziemnych
Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura hydrogeologiczna albo ich część, na przykład region w granicach administracyjnych). Zakres badań obejmuje zwłaszcza: rozpoznanie stref zasilania i związków wód podziemnych z powierzchniowymi, ustalenie potencjalnego zagrożenia wód podziemnych, wydzielenie granic stref ochronnych (→ strefy ochronne źródeł i ujęć wody) i koncepcje ochrony tych wód wspólnie z projektem ich monitoringu (→ monitoring wód podziemnych). Ocena jest dokonywana dla określonego czasu i na podstawie danych z okresu wieloletniego. W najwyższym stopniu miarodajna ocena wymaga danych z przynajmniej kilkunastoletniego okresu obserwacji. [AK, SK].

Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne ustalanie zasobów wód podziemnych.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie ustalanie zasobów wód podziemnych.
Słownik Uzdrowisko:
Znaczenie Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające ustalanie zasobów wód podziemnych.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na ustalanie zasobów wód podziemnych.
Słownik Utlenialność (Wody):
Znaczenie Jedna z form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest parametrem zawartości w wodzie → substancji organicznych, utleniających się w umownych warunkach pod wpływem KMnO4. U. jest oznaczana ustalanie zasobów wód podziemnych.

Czym jest Ustalanie zasobów wód znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: