Utlenialność (wody co to jest
Co to jest Utlenialność (wody). Wyjaśnienie form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Utlenialność

Definicja UTLENIALNOŚĆ (WODY): Utlenialność (wody)
Jedna z form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest parametrem zawartości w wodzie → substancji organicznych, utleniających się w umownych warunkach pod wpływem KMnO4. U. jest oznaczana zazwyczaj w → wodach podziemnych, niezanieczyszczonych. Wartość jej nie przekracza wówczas 4mgO2 /dm 3. Wysoką u. wód może wywołać obecność w nich związków organicznych pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego. Wartość u. jest zbliżona do wartości BZT5 (→biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), gdy w wodzie nie występuje nadmierna liczba zanieczyszczeń organicznych bogatych w azot i zanieczyszczenia te łatwo podlegają degradacji biochemicznej. → Biodegradacja.[AM].

Słownik Utwór Przepuszczalny; Utwór Wodonośny, Wodonosiec, Kolektor:
Znaczenie przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 utlenialność (wody).
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne utlenialność (wody).
Słownik Użytkowanie Wód:
Znaczenie Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda utlenialność (wody).
Słownik Udostępnienie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a utlenialność (wody).
Słownik Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej:
Znaczenie warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → utlenialność (wody).

Czym jest Utlenialność (wody znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: