Utlenianie; oksydacja co to jest
Co to jest Utlenianie; oksydacja. Wyjaśnienie Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Oksydacja Utlenianie

Definicja UTLENIANIE; OKSYDACJA: Utlenianie; oksydacja
Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na korzyść substancji podlegającej redukcji. U. w wodach podziemnych może podlegać substancja organiczna, związki żelaza, manganu, siarki, azotu i tym podobne U. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód. → Potencjał redoks, → Utleniacz.[AM].

Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W utlenianie; oksydacja.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski utlenianie; oksydacja.
Słownik Uzdrowisko:
Znaczenie Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające utlenianie; oksydacja.
Słownik Użytkowy Poziom Wód Podziemnych UPWP:
Znaczenie podziemnych UPWP Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości utlenianie; oksydacja.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do utlenianie; oksydacja.

Czym jest Utlenianie; oksydacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: