Utlenianie; oksydacja co to jest
Co to jest Utlenianie; oksydacja. Wyjaśnienie Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Oksydacja Utlenianie

Definicja UTLENIANIE; OKSYDACJA: Utlenianie; oksydacja
Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na korzyść substancji podlegającej redukcji. U. w wodach podziemnych może podlegać substancja organiczna, związki żelaza, manganu, siarki, azotu i tym podobne U. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód. → Potencjał redoks, → Utleniacz.[AM].

Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie utlenianie; oksydacja.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do utlenianie; oksydacja.
Słownik Uprawnienia Geologiczne (Hydrogeologiczne):
Znaczenie geologiczne (hydrogeologiczne) U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r utlenianie; oksydacja.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych utlenianie; oksydacja.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne utlenianie; oksydacja.

Czym jest Utlenianie; oksydacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: