Utlenianie; oksydacja co to jest
Co to jest Utlenianie; oksydacja. Wyjaśnienie Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Oksydacja Utlenianie

Definicja UTLENIANIE; OKSYDACJA: Utlenianie; oksydacja
Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na korzyść substancji podlegającej redukcji. U. w wodach podziemnych może podlegać substancja organiczna, związki żelaza, manganu, siarki, azotu i tym podobne U. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód. → Potencjał redoks, → Utleniacz.[AM].

Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty utlenianie; oksydacja.
Słownik Ujęcie Drenażowe:
Znaczenie Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów utlenianie; oksydacja.
Słownik Utwór Przepuszczalny; Utwór Wodonośny, Wodonosiec, Kolektor:
Znaczenie przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 utlenianie; oksydacja.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”:
Znaczenie podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca sposób odżelaziania i utlenianie; oksydacja.
Słownik Udlufta Wykres; Wykres Kołowy:
Znaczenie wykres kołowy Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe utlenianie; oksydacja.

Czym jest Utlenianie; oksydacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: