Utwór praktycznie co to jest
Co to jest Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator. Wyjaśnienie nieprzepuszczalny; izolator.

Czy przydatne?

Co to jest Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator

Definicja UTWÓR PRAKTYCZNIE NIEPRZEPUSZCZALNY; IZOLATOR: Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator
Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom nieprzepuszczalny.[AK].

Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator.
Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator.
Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator.

Czym jest Utwór praktycznie znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: