Utwór przepuszczalny; utwór co to jest
Co to jest Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor. Wyjaśnienie wodonośny.

Czy przydatne?

Co to jest Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor

Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor
Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 m/s.[AK].

Czym jest Utwór przepuszczalny; utwór znaczenie w Słownik definicje U