Utwór przepuszczalny; utwór co to jest
Co to jest Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor. Wyjaśnienie wodonośny.

Czy przydatne?

Co to jest Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor

Definicja UTWÓR PRZEPUSZCZALNY; UTWÓR WODONOŚNY, WODONOSIEC, KOLEKTOR: Utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor
Utwór w strefie saturacji zdolny do przewodzenia i magazynowania wody wolnej; współczynniki filtracji poziomej k i pionowej k’ większe od 10–6 m/s.[AK].

Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor.
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor.
Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor.
Słownik Utwór Slabo Przepuszczalny:
Znaczenie Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK utwór przepuszczalny; utwór wodonośny, wodonosiec, kolektor.

Czym jest Utwór przepuszczalny; utwór znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: