Uzdatnianie wód podziemnych co to jest
Co to jest Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”. Wyjaśnienie „in situ” Sposób uzdatniania wód.

Czy przydatne?

Co to jest Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”

Definicja UZDATNIANIE WÓD PODZIEMNYCH „IN SITU”: Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”
Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca
sposób odżelaziania i odmanganiania wód poprzez natlenianie warstwy wodonośnej (fińska
sposób Vyredox, polska Hydrox). Stosuje się również usunięcie azotanów z wody poprzez stymulowanie procesu denitryfikacji. Sporo metod pokrewnych wykorzystuje się również w celu → oczyszczania (dekontaminacji) warstwy wodonośnej.[SW].

Słownik Uziarnienie Utworów Warstwy Wodonośnej:
Znaczenie warstwy wodonośnej Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.

Czym jest Uzdatnianie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: