Uzdatnianie wód podziemnych co to jest
Co to jest Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”. Wyjaśnienie „in situ” Sposób uzdatniania wód.

Czy przydatne?

Co to jest Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”

Definicja UZDATNIANIE WÓD PODZIEMNYCH „IN SITU”: Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”
Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca
sposób odżelaziania i odmanganiania wód poprzez natlenianie warstwy wodonośnej (fińska
sposób Vyredox, polska Hydrox). Stosuje się również usunięcie azotanów z wody poprzez stymulowanie procesu denitryfikacji. Sporo metod pokrewnych wykorzystuje się również w celu → oczyszczania (dekontaminacji) warstwy wodonośnej.[SW].

Słownik Udlufta Wykres; Wykres Kołowy:
Znaczenie wykres kołowy Graficzna sposób odwzorowywania w formie koła pojedynczej analizy wody. sposób czytelna wizualnie, umożliwiająca przedstawienie w okolicy stężeń głównych jonów (→ jony kluczowe uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Udostępnienie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.
Słownik Uprzywilejowane Drogi Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie drogi migracji zanieczyszczeń Chmura zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.

Czym jest Uzdatnianie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: