Uzdatnianie wody; utylizacja co to jest
Co to jest Uzdatnianie wody; utylizacja. Wyjaśnienie Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest Utylizacja Wody Uzdatnianie

Definicja UZDATNIANIE WODY; UTYLIZACJA: Uzdatnianie wody; utylizacja
Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W dziedzinie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, obowiązuje Rozporządzenie MZiOS (DzURP nr 35 z 1990 r., poz. 205), nawiązujące do wcześniejszego rozporządzenia (DzU nr 18 z 1977 r., poz. 72). → Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.[AS].

Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na cechy wód podziemnych, kluczowe mechanizmy u.w.p. to: odżelazienie i uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Urządzenia Wodne:
Znaczenie Budowle i urządzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne ujęcia wód podziemnych, ujęcia wód powierzchniowych, urządzenia zabezpieczające wody przed zanieczyszczeniem, wyloty uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na uzdatnianie wody; utylizacja.

Czym jest Uzdatnianie wody; utylizacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: