Uzdatnianie wody; utylizacja co to jest
Co to jest Uzdatnianie wody; utylizacja. Wyjaśnienie Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest Utylizacja Wody Uzdatnianie

Definicja UZDATNIANIE WODY; UTYLIZACJA: Uzdatnianie wody; utylizacja
Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W dziedzinie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, obowiązuje Rozporządzenie MZiOS (DzURP nr 35 z 1990 r., poz. 205), nawiązujące do wcześniejszego rozporządzenia (DzU nr 18 z 1977 r., poz. 72). → Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.[AS].

Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych uzdatnianie wody; utylizacja.

Czym jest Uzdatnianie wody; utylizacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: