Uzdatnianie wody; utylizacja co to jest
Co to jest Uzdatnianie wody; utylizacja. Wyjaśnienie Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest Utylizacja Wody Uzdatnianie

Definicja UZDATNIANIE WODY; UTYLIZACJA: Uzdatnianie wody; utylizacja
Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W dziedzinie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, obowiązuje Rozporządzenie MZiOS (DzURP nr 35 z 1990 r., poz. 205), nawiązujące do wcześniejszego rozporządzenia (DzU nr 18 z 1977 r., poz. 72). → Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.[AS].

Słownik Użytkowanie Wód:
Znaczenie Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Ujęcie Drenażowe:
Znaczenie Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Udostępnienie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Dotarcie z powierzchni do wód podziemnych w celu ich ujęcia. U.w.p. odbywa się najczęściej dzięki pionowych wyrobisk: studzien, czyli otworów hydrogeologicznych wiertniczych, i szybów, a uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na uzdatnianie wody; utylizacja.
Słownik Uzdrowisko:
Znaczenie Miejscowość mająca złoża kopalin leczniczych (wody lecznicze, borowiny) i klimat o właściwościach leczniczych albo jeden z tych czynników i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak także sprzyjające uzdatnianie wody; utylizacja.

Czym jest Uzdatnianie wody; utylizacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: