Uzdatnianie wody; utylizacja co to jest
Co to jest UZDATNIANIE WODY; UTYLIZACJA. Wyjaśnienie Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest Utylizacja Wody Uzdatnianie

Definicja UZDATNIANIE WODY; UTYLIZACJA: Uzdatnianie wody; utylizacja
Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W dziedzinie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, obowiązuje Rozporządzenie MZiOS (DzURP nr 35 z 1990 r., poz. 205), nawiązujące do wcześniejszego rozporządzenia (DzU nr 18 z 1977 r., poz. 72). → Uzdatnianie wód podziemnych „in situ”.[AS].

Słownik Utlenialność (Wody):
Znaczenie Jedna z form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest parametrem zawartości w wodzie → substancji organicznych, utleniających się w umownych warunkach pod wpływem KMnO4. U. jest oznaczana uzdatnianie wody; utylizacja co znaczy.
Słownik Urządzenia Zaopatrzenia W Wodę:
Znaczenie zaopatrzenia w wodę Niektóre budowle i urządzenia hydrotechniczne jak: studnie publiczne i inne ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych wraz ze zbiornikami, stacjami uzdatniania i uzdatnianie wody; utylizacja krzyżówka.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Mechanizm dostosowania właściwości wód podziemnych do wymagań stawianych wodom dla różnych celów. Z uwagi na cechy wód podziemnych, kluczowe mechanizmy u.w.p. to: odżelazienie i uzdatnianie wody; utylizacja co to jest.
Słownik Ujęcie Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Zespół urządzeń wykorzystywanych do poboru wód podziemnych z jednego punktu, wielu punktów albo z pewnego obszaru, zaopatrujących określonego użytkownika albo w określonym celu – studnia uzdatnianie wody; utylizacja słownik.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do uzdatnianie wody; utylizacja czym jest.

Czym jest Uzdatnianie wody; utylizacja znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: