Uziarnienie utworów warstwy co to jest
Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej. Wyjaśnienie wodonośnej Skład ziarnowy skał.

Czy przydatne?

Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej

Definicja UZIARNIENIE UTWORÓW WARSTWY WODONOŚNEJ: Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej
Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → przepuszczalność. → Krzywa uziarnienia sumacyjna.[AK].

Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Ultrafiltracja:
Znaczenie mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, Korżyńskiego sukces, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Utlenianie; Oksydacja:
Znaczenie oksydacja Mechanizm zachodzący powszechnie w wodach podziemnych, przebiegający jednocześnie i w ilościach równoważnych z procesem redukcji. U. bazuje na utracie elektronów poprzez utleniacz na uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.

Czym jest Uziarnienie utworów warstwy znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: