Uziarnienie utworów warstwy co to jest
Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej. Wyjaśnienie wodonośnej Skład ziarnowy skał.

Czy przydatne?

Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej

Definicja UZIARNIENIE UTWORÓW WARSTWY WODONOŚNEJ: Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej
Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → przepuszczalność. → Krzywa uziarnienia sumacyjna.[AK].

Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Utwór Praktycznie Nieprzepuszczalny; Izolator:
Znaczenie Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom nieprzepuszczalny.[AK uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.

Czym jest Uziarnienie utworów warstwy znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: