Uziarnienie utworów warstwy co to jest
Co to jest UZIARNIENIE UTWORÓW WARSTWY WODONOŚNEJ. Wyjaśnienie wodonośnej Skład ziarnowy skał.

Czy przydatne?

Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej

Definicja UZIARNIENIE UTWORÓW WARSTWY WODONOŚNEJ: Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej
Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → przepuszczalność. → Krzywa uziarnienia sumacyjna.[AK].

Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie uziarnienie utworów warstwy wodonośnej co to jest.
Słownik Utrwalanie Próbki (Wody):
Znaczenie wody) Czynność przeprowadzana przy → pobieraniu próbki wody, wykorzystywana zachowaniu → składu chemicznego wody w momencie od pobrania do wykonania → analizy hydrochemicznej. U.p. może bazować na uziarnienie utworów warstwy wodonośnej definicja.
Słownik Uprawnienia Geologiczne (Hydrogeologiczne):
Znaczenie geologiczne (hydrogeologiczne) U.g. w dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r uziarnienie utworów warstwy wodonośnej co znaczy.
Słownik Uskok Wodoszczelny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości, z racji na uszczelnienie uziarnienie utworów warstwy wodonośnej słownik.
Słownik Ujęcie Infiltracyjne:
Znaczenie infiltracyjne Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną uziarnienie utworów warstwy wodonośnej znaczenie.

Czym jest Uziarnienie utworów warstwy znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: