Uziarnienie utworów warstwy co to jest
Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej. Wyjaśnienie wodonośnej Skład ziarnowy skał.

Czy przydatne?

Co to jest Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej

Definicja UZIARNIENIE UTWORÓW WARSTWY WODONOŚNEJ: Uziarnienie utworów warstwy wodonośnej
Skład ziarnowy skał okruchowych, utworów hydrogeologicznych; istotna właściwość wpływająca bezpośrednio na właściwości hydrogeologiczne, takie jak: porowatość, odsączalność i → przepuszczalność. → Krzywa uziarnienia sumacyjna.[AK].

Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Usprawnianie Studni; Uaktywnianie Studni:
Znaczenie uaktywnianie studni Zabiegi mające na celu usuwanie osadu ze ścian otworu i usuwanie najdrobniejszych frakcji piasku z warstwy wodonośnej albo polepszenie warunków dopływu wód poprzez chlorowanie uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Ustalanie Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Dokonywanie oceny ilości i jakości wód podziemnych (→ zasoby wód podziemnych) w określonym środowisku ich występowania (→zbiornik wód podziemnych, → zlewnia podziemna, → struktura uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Uskok Wodonośny (Górn.):
Znaczenie górn.) Struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczenia dwóch części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefa nieciągłości prowadząca wody podziemne uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.
Słownik Uzdatnianie Wód Podziemnych „In Situ”:
Znaczenie podziemnych „in situ” Sposób uzdatniania wód polegająca na zmianie warunków geochemicznych w warstwie wodonośnej w otoczeniu studni (ujęcia). Najczęściej jest służąca sposób odżelaziania i uziarnienie utworów warstwy wodonośnej.

Czym jest Uziarnienie utworów warstwy znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: