Użytkowanie wód co to jest
Co to jest Użytkowanie wód. Wyjaśnienie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Użytkowanie

Definicja UŻYTKOWANIE WÓD: Użytkowanie wód
Zastosowanie wód do różnych celów gospodarczych: gospodarka komunalna (woda pitna, woda bytowa), przemysł (woda technologiczna, woda chłodnicza), energetyka i ciepłownictwo (woda chłodnicza, woda technologiczna) i rolnictwo (nawadnianie, napełnianie stawów). Dąży się, aby użytkownikami wody podziemnej byli w pierwszej kolejności:gospodarka komunalna i przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Strukturę użytkowania wód podziemnych ujmuje się w liczbach bezwzględnych albo w procentach.[AK].

Słownik Utwór Praktycznie Nieprzepuszczalny; Izolator:
Znaczenie Utwór praktycznie nieprzepuszczalny; izolator Utwór praktycznie wodonieprzepuszczalny, bardzo dobrze i dobrze izolujący. → Poziom nieprzepuszczalny.[AK użytkowanie wód.
Słownik Uzdatnianie Wody; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm albo ciąg technologiczny mechanizmów opierający na przystosowaniu właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody do wymogów stawianych poprzez użytkownika. W użytkowanie wód.
Słownik Ujęcie Infiltracyjne:
Znaczenie infiltracyjne Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną użytkowanie wód.
Słownik Utwór Pólprzepuszczalny:
Znaczenie pólprzepuszczalny Odpowiada utworom bardzo słabo (pół-) izolującym; w porównaniu do sąsiadujących utworów – mniej przepuszczalny. Zalicza się do nich na przykład gliny piaszczyste, mułki, piaski użytkowanie wód.
Słownik Utwory Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne Ogólne ustalenie skał luźnych i zwięzłych rozpatrywanych pod względem właściwości hydrogeologicznych. Nazwa nawiązuje do utworów petrograficznych (ogólne ustalenie minerałów i skał użytkowanie wód.

Czym jest Użytkowanie wód znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: