Użytkowy poziom wód co to jest
Co to jest Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP. Wyjaśnienie podziemnych UPWP Zbiornik wód.

Czy przydatne?

Co to jest Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP

Definicja UŻYTKOWY POZIOM WÓD PODZIEMNYCH UPWP: Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP
Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości. U.p.w.p. powinien cechować się miąższością powyżej (2-3) 5 m, wydajnością potencjalną studni powyżej (5) 10 m3 /h, przewodnością powyżej (25) 50 m3 /d, modułem zasobów regionalnych powyżej 5 m3 /d z km2,jest to 0,06dm3 /s∙(km2)–1,a wydajność potencjalna studni nie może być mniejsza niż 5m3 /h. Wartości w nawiasach odnoszą się do Karpat i innych obszarów ubogich w wody podziemne. Podane kryteria liczbowe zostały przedstawione poprzez B. Paczyńskiego (1995), wcześniej były wielokrotnie zmieniane. Kluczowy u.p.w.p. (wodonośny) to pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny o znaczeniu regionalnym.[AS].

Słownik Utwór Slabo Przepuszczalny:
Znaczenie Utwór slabo przepuszczalny Utwor magazynujący, ale nieprzewodzący wody. → Poziom półprzepuszczalny.[AK użytkowy poziom wód podziemnych upwp.
Słownik Utleniacz:
Znaczenie Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych użytkowy poziom wód podziemnych upwp.
Słownik Ujęcie Drenażowe:
Znaczenie Ujęcie płytkich wód podziemnych składające się z urządzeń do przechwycenia wody – rurek drenarskich o niewielkim spadku, studzienek kontrolnych, ewentualnie studzienek zbiorczych, rurociągów użytkowy poziom wód podziemnych upwp.
Słownik Utlenialność (Wody):
Znaczenie Jedna z form wyrażania → chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest parametrem zawartości w wodzie → substancji organicznych, utleniających się w umownych warunkach pod wpływem KMnO4. U. jest oznaczana użytkowy poziom wód podziemnych upwp.
Słownik Unieszkodliwianie; Utylizacja:
Znaczenie utylizacja Mechanizm technologiczny (mechaniczny, chemiczny, biologiczny) albo ciąg technologicznych zabiegów opierający na neutralizacji wpływu substancji wynoszonych z ogniska zanieczyszczeń do użytkowy poziom wód podziemnych upwp.

Czym jest Użytkowy poziom wód znaczenie w Słownik definicje U

  • Dodano:
  • Autor: