Użytkowy poziom wód co to jest
Co to jest Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP. Wyjaśnienie podziemnych UPWP Zbiornik wód.

Czy przydatne?

Co to jest Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP

Użytkowy poziom wód podziemnych UPWP
Zbiornik wód podziemnych (warstwa wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe, z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości. U.p.w.p. powinien cechować się miąższością powyżej (2-3) 5 m, wydajnością potencjalną studni powyżej (5) 10 m3 /h, przewodnością powyżej (25) 50 m3 /d, modułem zasobów regionalnych powyżej 5 m3 /d z km2,jest to 0,06dm3 /s∙(km2)–1,a wydajność potencjalna studni nie może być mniejsza niż 5m3 /h. Wartości w nawiasach odnoszą się do Karpat i innych obszarów ubogich w wody podziemne. Podane kryteria liczbowe zostały przedstawione poprzez B. Paczyńskiego (1995), wcześniej były wielokrotnie zmieniane. Kluczowy u.p.w.p. (wodonośny) to pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny o znaczeniu regionalnym.[AS].

Czym jest Użytkowy poziom wód znaczenie w Słownik definicje U