Wartość pH co to jest
Co to jest Wartość pH. Wyjaśnienie wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności.

Czy przydatne?

Co to jest Ph Wartość

Definicja WARTOŚĆ PH: Wartość pH
Umowny sposób wyrażania → odczynu wody jako ujemnego logarytmu aktywności jonów wodorowych, właściwie hydroniowych. W.pH wpływa na przebieg większości mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych (tab. 9). → Stężenie jonów wodorowych, →Jon hydroniowy.[AM] Tabela 9. Podział wód wg odczynu.

Słownik Współczynnik Pojemności Wodnej S; Współczynnik Zasobności:
Znaczenie pojemności wodnej S; współczynnik zasobności Relacja uwolnionej albo zmagazynowanej wody ΔV w warstwie wodonośnej do jej powierzchni A przypadający na jednostkową zmianę wysokości hydraulicznej ΔH: S wartość ph.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB wartość ph.
Słownik Wiercenie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne 1. Wykonywanie otworów hydrogeologicznych, wykorzystywanych do rozpoznania, badania i →eksploatacji wód podziemnych. 2. Regularnie poprzez ten terminem rozumie się także przedmiot wartość ph.
Słownik Woda Hipertermalna:
Znaczenie Woda hipertermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 40°C.[JD wartość ph.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich wartość ph.

Czym jest Wartość pH znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: