Warunek brzegowy III rodzaju co to jest
Co to jest Warunek brzegowy III rodzaju. Wyjaśnienie To jest kombinacja liniowa warunków I i II.

Czy przydatne?

Co to jest Warunek brzegowy III rodzaju

Definicja WARUNEK BRZEGOWY III RODZAJU: Warunek brzegowy III rodzaju
To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę półprzepuszczalną (→ przesiąkanie).[MR].

Słownik Woda Krzemowa:
Znaczenie Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD warunek brzegowy iii rodzaju.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – warunek brzegowy iii rodzaju.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między warunek brzegowy iii rodzaju.
Słownik Woda Zawieszona:
Znaczenie Woda podziemna wolna, tworząca w strefie aeracji lokalne zbiorowisko nad stropem soczewki utworów nieprzepuszczalnych albo słabo przepuszczalnych, którego zasoby zmieniają się pod wpływem opadów i warunek brzegowy iii rodzaju.
Słownik Warstwa Wodonieprzepuszczalna; W. Wodoszczelna, Izolator:
Znaczenie wodonieprzepuszczalna; w. wodoszczelna, izolator Forma skał warstwowanych (przeważnie osadowych) praktycznie nieprzepuszczających wody, charakteryzująca się mniej więcej stałą miąższością i znacznym warunek brzegowy iii rodzaju.

Czym jest Warunek brzegowy III rodzaju znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: