Warunek brzegowy III rodzaju co to jest
Co to jest Warunek brzegowy III rodzaju. Wyjaśnienie To jest kombinacja liniowa warunków I i II.

Czy przydatne?

Co to jest Warunek brzegowy III rodzaju

Warunek brzegowy III rodzaju
To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę półprzepuszczalną (→ przesiąkanie).[MR].

Czym jest Warunek brzegowy III rodzaju znaczenie w Słownik definicje W