Warunek brzegowy wewnętrzny co to jest
Co to jest Warunek brzegowy wewnętrzny. Wyjaśnienie Warunek brzegowy określony w punkcie albo.

Czy przydatne?

Co to jest Wewnętrzny Brzegowy Warunek

Definicja WARUNEK BRZEGOWY WEWNĘTRZNY: Warunek brzegowy wewnętrzny
Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód podziemnych może to być na przykład studnia o zadanej wydajności poboru wody, źródło o zadanej rzędnej zwierciadła wody, zasilanie infiltracyjne o zadanej intensywności.[MR].

Słownik Wody Podziemne (W Węższym Znaczeniu):
Znaczenie węższym znaczeniu) Wody wolne podlegające siłom ciężkości, występujące → w strefie saturacji poniżej →zwierciadła wód podziemnych w obrębie utworów wodonośnych. Największe znaczenie mają w.p. będące warunek brzegowy wewnętrzny.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo warunek brzegowy wewnętrzny.
Słownik Wentylacja Gruntu; Ekstrakcja Powietrza Porowego:
Znaczenie ekstrakcja powietrza porowego Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich warunek brzegowy wewnętrzny.
Słownik Woda Spągowa:
Znaczenie podziemna występująca pod spągiem wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni warunek brzegowy wewnętrzny.
Słownik Współczynniki Hydrogeochemiczne; Stosunki Hydrogeochemiczne, Wskaźniki Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch jonów albo gazów występujących w wodach podziemnych, a mogące mieć warunek brzegowy wewnętrzny.

Czym jest Warunek brzegowy wewnętrzny znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: