Warunki brzegowe co to jest
Co to jest Warunki brzegowe. Wyjaśnienie warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych.

Czy przydatne?

Co to jest Brzegowe Warunki

Definicja WARUNKI BRZEGOWE: Warunki brzegowe
Zespół warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych na brzegu obszaru (w.b. zewnętrzne) dla uzyskania rozwiązania równania różniczkowego i ewentualnie w ustalonych punktach wewnątrz obszaru (w.b. wewnętrzne), aby rozwiązanie było jednoznaczne we wszystkich punktach obszaru. Rozróżnia się w.b. I, II i III rodzaju. → Dirichleta w.b., → Neumanna w.b.[MR].

Słownik Wody Syngenetyczne; Wody Synsedymentacyjne:
Znaczenie wody synsedymentacyjne Wody podziemne sedymentacyjne, równowiekowe ze skałami, gdzie występują, powstałe w konsekwencji mechanizmów lityfikacji, przekształcających luźne osady denne w zwięzłą skałę warunki brzegowe.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – warunki brzegowe.
Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie warunki brzegowe.
Słownik Warunki Hydrodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne Warunki decydujące o przebiegu → ruchu wód podziemnych, jego rodzaju i formie i strukturze → strumienia wód podziemnych. O w.h. decydują trzy kluczowe ekipy czynników:– budowa warunki brzegowe.
Słownik Woda Krzemowa:
Znaczenie Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD warunki brzegowe.

Czym jest Warunki brzegowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: