Warunki brzegowe co to jest
Co to jest Warunki brzegowe. Wyjaśnienie warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych.

Czy przydatne?

Co to jest Brzegowe Warunki

Definicja WARUNKI BRZEGOWE: Warunki brzegowe
Zespół warunków, które muszą być spełnione w punktach położonych na brzegu obszaru (w.b. zewnętrzne) dla uzyskania rozwiązania równania różniczkowego i ewentualnie w ustalonych punktach wewnątrz obszaru (w.b. wewnętrzne), aby rozwiązanie było jednoznaczne we wszystkich punktach obszaru. Rozróżnia się w.b. I, II i III rodzaju. → Dirichleta w.b., → Neumanna w.b.[MR].

Słownik Woda Kapilarna:
Znaczenie występująca w strefie aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Porusza się pod wpływem sił spójności i przylegania, tworząc na granicy → strefy saturacji i →strefy aeracji strefę warunki brzegowe.
Słownik Współczynnik Frakcjonowania Izotopowego Α:
Znaczenie frakcjonowania izotopowego α Parametr efektu → frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie: AB, CD, AC, BD – związki chemiczne biorące udział w reakcji zamiany, a1 warunki brzegowe.
Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK warunki brzegowe.
Słownik Warunek Podobieństwa Modelu:
Znaczenie podobieństwa modelu Warunek, który muszą spełniać wzajemne stosunki współczynników skalowych modelu (skale: przewodności, kosztów, wysokości hydraulicznych, liniowa, czasu i tym podobne, oznaczające warunki brzegowe.
Słownik Wody Podziemne Przyrzeczne; W. Aluwialne, W. Dolinne:
Znaczenie przyrzeczne; w. aluwialne, w. dolinne Wody podziemne powiązane z utworami aluwialnymi. → Odpływ podziemny, aluwialny, płynięcie wzdłuż → cieku, zwierciadło wody w bezpośrednim kontakcie z rzeką.[AK warunki brzegowe.

Czym jest Warunki brzegowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: