Warunki hydrogeochemiczne co to jest
Co to jest Warunki hydrogeochemiczne. Wyjaśnienie Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczne Warunki

Definicja WARUNKI HYDROGEOCHEMICZNE: Warunki hydrogeochemiczne
Warunki decydujące o przebiegu → mechanizmów hydrogeochemicznych. Obejmują zarówno wodę, jak i substancje w niej występujące i ośrodek skalny, gdzie występują wody podziemne.[AM].

Słownik Wody Powierzchniowe:
Znaczenie Wody powierzchniowe Ustalenie zbiorcze obejmujące wszystkie wody występujące na powierzchni: płynące cieki, stojące jeziora i sztuczne zbiorniki. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK warunki hydrogeochemiczne.
Słownik Wody Metamorficzne:
Znaczenie Wody uwolnione z minerałów ilastych w procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się z wodami infiltracyjnymi. Wg niektórych autorów cechami charakterystycznymi w.m warunki hydrogeochemiczne.
Słownik Warunki Redukcyjne:
Znaczenie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM warunki hydrogeochemiczne.
Słownik Wznoszenie Się (Wznios) Zwierciadła Wód Podziemnych; Podnoszenie Się Zwierciadła Wód Podziemnych:
Znaczenie wznios) zwierciadła wód podziemnych; podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych Ruch zwierciadła wód podziemnych ku górze spowodowany czynnikami naturalnymi (zasilanie) albo sztucznymi (ustanie warunki hydrogeochemiczne.
Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD warunki hydrogeochemiczne.

Czym jest Warunki hydrogeochemiczne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: