Warunki korzystania z wód co to jest
Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza. Wyjaśnienie dorzecza Obiektem dokumentu Warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza

Definicja WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD DORZECZA: Warunki korzystania z wód dorzecza
Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w tym samym dorzeczu (albo jego części) i są powiązane zależnościami wynikającymi na przykład z poboru wody z tego samego cieku czy zbiornika ((albo z odprowadzania ścieków. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z zasobów wód dorzecza (((albo jego części zawiera ustalenie podstawowych zasad eksploatacji zasobów wód dorzecza i lista praw i obowiązków każ°o zakładu, a również wskazanie zakładu uprawnionego do wydawania zakładom objętym pozwoleniem szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą wedle tymi zasadami. Zakład wiodący, którym może być także Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej, jest uprawniony do wydawania w pewnych okolicznościach zakładom, objętym pozwoleniem wodnoprawnym, szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą, w szczególności w okresie suszy, zagrożenia powodzią i nieprzewidzianych zanieczyszczeń wód.[ASd].

Słownik Woda Przechłodzona:
Znaczenie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wodonosiec; Poziom Wodonośny, Horyzont Wodonośny, Kolektor:
Znaczenie wodonośny, horyzont wodonośny, kolektor Geologiczne środowisko wód podziemnych zdolne do gromadzenia w sobie wody wolnej i jej przewodzenia i oddawania. Wodonoścem może być → warstwa wodonośna warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wrażliwość Zbiorników Wód Podziemnych:
Znaczenie zbiorników wód podziemnych Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Woda Izoosmotyczna; Woda Izotoniczna:
Znaczenie woda izotoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi od -0,58 do -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne wynosi około 7,7 atm. →Woda hipoosmotyczna, → Woda hiperosmotyczna warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Współczynnik Regresji Źródła Α:
Znaczenie regresji źródła α Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między warunki korzystania z wód dorzecza.

Czym jest Warunki korzystania z wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: