Warunki korzystania z wód co to jest
Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza. Wyjaśnienie dorzecza Obiektem dokumentu Warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza

Definicja WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD DORZECZA: Warunki korzystania z wód dorzecza
Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w tym samym dorzeczu (albo jego części) i są powiązane zależnościami wynikającymi na przykład z poboru wody z tego samego cieku czy zbiornika ((albo z odprowadzania ścieków. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z zasobów wód dorzecza (((albo jego części zawiera ustalenie podstawowych zasad eksploatacji zasobów wód dorzecza i lista praw i obowiązków każ°o zakładu, a również wskazanie zakładu uprawnionego do wydawania zakładom objętym pozwoleniem szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą wedle tymi zasadami. Zakład wiodący, którym może być także Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej, jest uprawniony do wydawania w pewnych okolicznościach zakładom, objętym pozwoleniem wodnoprawnym, szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą, w szczególności w okresie suszy, zagrożenia powodzią i nieprzewidzianych zanieczyszczeń wód.[ASd].

Słownik Woda Nadzłożowa:
Znaczenie Woda nadzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym nadkład złoża surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda śródzłożowa, → Woda podzłożowa.[TB warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Woda Ługująca; Woda Wyługowywująca:
Znaczenie wyługowywująca 1. Woda podziemna aktywnie ługująca skałę albo minerał (→ ługowanie). 2. Woda podziemna, której skład chemiczny jest efektem wyługowywania skały ( albo minerału).[AM warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wody Silnie Zasadowe:
Znaczenie zasadowe Rzadko spotykane wody zmineralizowane o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD warunki korzystania z wód dorzecza.
Słownik Wysięk:
Znaczenie wysięk Miejsce, gdzie woda podziemna wysącza się na powierzchnię terenu albo w wyrobisku górniczym nie tworząc wyraźnego skoncentrowanego → wycieku. → Podmokłość.[TB i DM warunki korzystania z wód dorzecza.

Czym jest Warunki korzystania z wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: