Warunki korzystania z wód co to jest
Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza. Wyjaśnienie dorzecza Obiektem dokumentu Warunki.

Czy przydatne?

Co to jest Warunki korzystania z wód dorzecza

Warunki korzystania z wód dorzecza
Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w tym samym dorzeczu (albo jego części) i są powiązane zależnościami wynikającymi na przykład z poboru wody z tego samego cieku czy zbiornika ((albo z odprowadzania ścieków. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z zasobów wód dorzecza (((albo jego części zawiera ustalenie podstawowych zasad eksploatacji zasobów wód dorzecza i lista praw i obowiązków każ°o zakładu, a również wskazanie zakładu uprawnionego do wydawania zakładom objętym pozwoleniem szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą wedle tymi zasadami. Zakład wiodący, którym może być także Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej, jest uprawniony do wydawania w pewnych okolicznościach zakładom, objętym pozwoleniem wodnoprawnym, szczegółowych dyspozycji o sposobie gospodarowania wodą, w szczególności w okresie suszy, zagrożenia powodzią i nieprzewidzianych zanieczyszczeń wód.[ASd].

Czym jest Warunki korzystania z wód znaczenie w Słownik definicje W