Warunki utleniające co to jest
Co to jest Warunki utleniające. Wyjaśnienie charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. →.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniające Warunki

Definicja WARUNKI UTLENIAJĄCE: Warunki utleniające
Warunki charakterystyczne dla → środowiska utleniającego. → Strefa utleniająca, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Słownik Wysokość Hydrauliczna H; Napór:
Znaczenie hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego warunki utleniające.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z warunki utleniające.
Słownik Wskaźnik Zasobności Wód Podziemnych; Moduł Zasobów Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych; moduł zasobów wód podziemnych Rozmiar zasobów wód podziemnych wyrażona w relacji do jednostki powierzchni obszaru ich występowania. W.z.w.p. odnosi się zwykle do → zasobów wód warunki utleniające.
Słownik Woda Krystalizacyjna:
Znaczenie krystalizacyjna Woda występująca w minerałach, w sieci krystalizacyjnej w formie cząsteczek H2O. Może być uwalniania pod wpływem wysokiej temperatury w procesach metamorficznych, plutonicznych i warunki utleniające.
Słownik Wody Krasowe:
Znaczenie podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo warunki utleniające.

Czym jest Warunki utleniające znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: