Warunki utleniająco co to jest
Co to jest Warunki utleniająco-redukcyjne. Wyjaśnienie redukcyjne Warunki występujące w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjne Utleniająco Warunki

Definicja WARUNKI UTLENIAJĄCO-REDUKCYJNE: Warunki utleniająco-redukcyjne
Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko redukcyjne, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Słownik Wody Podziemne Swobodne; Wody Gruntowe:
Znaczenie swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym albo nieprzepuszczalnym warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Wody Publiczne:
Znaczenie stanowiące własność Skarbu Państwa, do których należą: morze terytorialne, śródlądowe wody powierzchniowe, wody podziemne, o ile ustawa Prawo wodne nie stanowi inaczej, i inne wody śródlądowe na warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Wody Krasowe:
Znaczenie podziemne występujące w kawernach i kanałach stworzonych w wyniku agresywnego ługowania skał łatwo rozpuszczalnych, w pierwszej kolejności węglanowych. Mieszanym rodzajem w.k. są wody szczelinowo warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Współczynnik Szczelinowatości D:
Znaczenie szczelinowatości d Relacja sumarycznej powierzchni szczelin do rozpatrywanej powierzchni skały. Ustala go wzór: gdzie: Σl – sumaryczna długość szczelin w obrębie badanej powierzchni skały [L], F – warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Wody Wsiąkowe:
Znaczenie Wody wsiąkowe Wody pochodzące z wód atmosferycznych albo/i powierzchniowych, przenikające, przepływające do strefy aeracji. → Infiltracja, →Wsiąkanie.[AK warunki utleniająco-redukcyjne.

Czym jest Warunki utleniająco-redukcyjne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: