Warunki utleniająco co to jest
Co to jest Warunki utleniająco-redukcyjne. Wyjaśnienie redukcyjne Warunki występujące w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjne Utleniająco Warunki

Definicja WARUNKI UTLENIAJĄCO-REDUKCYJNE: Warunki utleniająco-redukcyjne
Warunki występujące w wodach naturalnych, określane wartością potencjału redoks Eh albo skali redoks rH. → Strefa utleniająca, → Strefa redukcyjna, → Środowisko utleniające, →Środowisko redukcyjne, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM].

Słownik Wyrobisko Odwadniające:
Znaczenie Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Współczynniki Farmakodynamiczne:
Znaczenie farmakodynamiczne Min. stężenia składników stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za → wodę: leczniczą, → mineralną i/////albo → swoistą.[JD warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Warunki Hydrogeologiczne; Reżim Hydrogeologiczny, Ustrój H.:
Znaczenie Warunki hydrogeologiczne; reżim hydrogeologiczny, ustrój h. Zespół cech charakteryzujących wody podziemne i środowisko ich występowania. →Środowisko hydrogeologiczne.[SK warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w warunki utleniająco-redukcyjne.
Słownik Wskaźniki Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Służące poprzez niektórych autorów wartości stosunków ilościowych składników → wód podziemnych informujące o pochodzeniu wód podziemnych i ich składników, a również o kontakcie tych warunki utleniająco-redukcyjne.

Czym jest Warunki utleniająco-redukcyjne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: