Węgiel ogólny co to jest
Co to jest Węgiel ogólny. Wyjaśnienie zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla.

Czy przydatne?

Co to jest Ogólny Węgiel

Definicja WĘGIEL OGÓLNY: Węgiel ogólny
Parametr zanieczyszczenia wody określany jako suma ogólnego węgla organicznego i →węgla ogólnego nieorganicznego występującego w wodzie.[AM].

Słownik Woda Hipoosmotyczna; Woda Hipotoniczna:
Znaczenie woda hipotoniczna → Woda lecznicza, mineralna albo swoista, której temperatura krzepnięcia wynosi powyżej -0,55°C, a ciśnienie osmotycznejest niższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, →Woda węgiel ogólny.
Słownik Woda Wodorowęglanowa:
Znaczenie wodorowęglanowa Woda o składzie chemicznym z dominacją →jonu wodorowęglanowego.W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów (→ jony węgiel ogólny.
Słownik Woda Glebowa:
Znaczenie podziemna zawarta w warstwie gleby raczej w formie wody związanej (→ woda błonkowata, → woda higroskopijna). Przy większym nasyceniu gleby występuje także jako woda wolna, która może zanikać w węgiel ogólny.
Słownik Współczynnik Filtracji Pionowej Kz:
Znaczenie filtracji pionowej kz Współczynnik filtracji wyznaczany przy przepływie, przesiąkaniu pionowym, w tym poprzez utwory izolujące niewodonośne: słabo, pół- i nieprzepuszczalne. Odzwierciedla wówczas węgiel ogólny.
Słownik Wody Magmowe:
Znaczenie Hipotetyczny składnik par wulkanicznych i wód w strefach pozytywnych anomalii geotermicznych. Brak mierników chemicznych albo izotopowych, które pozwalałyby odróżnić je od → wód metamorficznych węgiel ogólny.

Czym jest Węgiel ogólny znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: