węglany co to jest
Co to jest węglany. Wyjaśnienie wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających.

Czy przydatne?

Co to jest Węglany

Definicja WĘGLANY: węglany
1. Ogólna nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon węglanowy). 2. Sole kwasu węglowego; należą do nich minerały skałotwórcze, na przykład kalcyt i dolomit, i sporo innych rzadziej występujących (ryc. 22, 91).[AM].

Słownik Woda Borowa:
Znaczenie Woda borowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 kwasu metaborowego (HBO2).[JD węglany.
Słownik Wskaźnik Jakości (Przewidziany W Badaniu Wody):
Znaczenie przewidziany w badaniu wody) Definicja stosowane przy badaniach i ocenie →jakości wód. Obejmuje te wskaźniki jakości, które mają być oznaczane. W.j. niekiedy niesłusznie jest zwany wyznacznikiem.[AM węglany.
Słownik Współczynnik Przepuszczalności Kp; Przepuszczalność, P. Wewnętrzna:
Znaczenie przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej węglany.
Słownik Woda Bromkowa:
Znaczenie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD węglany.
Słownik Wydajność Studni Q:
Znaczenie Objętość wody uzyskiwana w ustalonych →warunkach hydrogeologicznych i technicznych i przy określonej → depresji zwierciadła wody w czasie pompowania albo → samowypływu z otworu studziennego w węglany.

Czym jest węglany znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: