węglany co to jest
Co to jest węglany. Wyjaśnienie wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających.

Czy przydatne?

Co to jest Węglany

Definicja WĘGLANY: węglany
1. Ogólna nazwa wszystkich jonów występujących w naturalnych wodach, zawierających człon . Upraszczając, to jest zwykle suma jonów wodorowęglanowych (→ jon wodorowęglanowy) i jonów dwuwęglanowych (→ jon węglanowy). 2. Sole kwasu węglowego; należą do nich minerały skałotwórcze, na przykład kalcyt i dolomit, i sporo innych rzadziej występujących (ryc. 22, 91).[AM].

Słownik Wyrobisko Odwadniające:
Znaczenie Wyrobisko odwadniające Wyrobisko chodnikowe w kopalni wykonane dla grawitacyjnego odprowadzania wody z zawodnionej partii kopalni do urządzeń głównego odwadniania.[MR węglany.
Słownik Wyciągi Wodne:
Znaczenie Roztwory tworzące się po dłuższym okresie pozostawania próbki skały rozdrobnionej w wodzie destylowanej. Skład chemiczny w.w. może dostarczyć informacji o pochodzeniu wód porowych wyłączonych z węglany.
Słownik Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA:
Znaczenie węglowodory aromatyczne WWA Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni węglany.
Słownik Wytrącanie; Strącanie, Wypadanie:
Znaczenie strącanie, wypadanie Mechanizm zachodzący w wodach powierzchniowych i podziemnych, kształtujący ich chemizm, opierający na przejściu substancji rozpuszczonych w formę stałą (osad, minerał węglany.
Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM węglany.

Czym jest węglany znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: