Wentylacja gruntu co to jest
Co to jest Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego. Wyjaśnienie powietrza porowego Sposób.

Czy przydatne?

Co to jest Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego

Definicja WENTYLACJA GRUNTU; EKSTRAKCJA POWIETRZA POROWEGO: Wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego
Sposób oczyszczania gruntu in situ, polegająca na zatłaczaniu powietrza do → strefy aeracji w celu stymulacji parowania lotnych substancji organicznych, z częściową ich → biodegradacją.[AS].

Słownik Woda Surowa; Woda Nieuzdatniona:
Znaczenie nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z wodą naturalną. Definicja stosowane dla podkreślenia, iż nie poddano wody wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego.
Słownik Wskaźnik Frakcjonowania; Wskaźnik Udziału Składników Wody Morskiej W Wodzie Opadowej:
Znaczenie frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego.
Słownik Woda Hiperosmotyczna; Woda Hipertoniczna:
Znaczenie hiperosmotyczna; woda hipertoniczna → Woda lecznicza, mineralna, której temperatura krzepnięcia wynosi poniżej -0,55°C, a ciśnienie osmotyczne jest wyższe od około 7,7 atm. → Woda izoosmotyczna, → wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego.
Słownik Węgiel Ogólny Nieorganiczny (Występujący W Wodzie) TIC:
Znaczenie nieorganiczny (występujący w wodzie) TIC Parametr zanieczyszczenia wody określany jako całość węgla zawartego w substancjach nieorganicznych występujących w wodzie zarówno w formie rozpuszczonej, jak wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego.
Słownik Wypływ Krasowy:
Znaczenie powstaje na drodze cyrkulacji zwanej resurgencyjną. Wody potoku, trafiając w dnie koryta na → ponory, wlewają się w nie i płyną pod dnem doliny, pojawiając się ponownie na powierzchni w → źródłach wentylacja gruntu; ekstrakcja powietrza porowego.

Czym jest Wentylacja gruntu; ekstrakcja znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: