Wiek wody podziemnej; czas co to jest
Co to jest Wiek wody podziemnej; czas pobytu. Wyjaśnienie pobytu Ustalenie umowne oznaczające czas.

Czy przydatne?

Co to jest Wiek wody podziemnej; czas pobytu

Definicja WIEK WODY PODZIEMNEJ; CZAS POBYTU: Wiek wody podziemnej; czas pobytu
Ustalenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej albo od zamknięcia wody zawartej w osadach dennych zbiornika poprzez serię osadów nieprzepuszczalnych. Badania zawartości w wodach podziemnych → radionuklidów, takich jak →tryt, → radiowęgiel czy chlor-36, pozwalają określać w.w.p. na podstawie → okresu półtrwania tych radionuklidów. → Czas przebywania wody w systemie RT.[JD].

Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM wiek wody podziemnej; czas pobytu.
Słownik Wskaźnik Krenologiczny; W. Gęstości Źródeł, W. Uźródlenia:
Znaczenie krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do wiek wody podziemnej; czas pobytu.
Słownik Woda Słonawa; Woda Średniozmineralizowana:
Znaczenie średniozmineralizowana Woda o mineralizacji ogólnej wynoszącej przynajmniej 3 g/dm3, ale nieprzekraczającej 10 g/dm3, gdzie składzie występują w różnych proporcjach aniony: wodorowęglanowy wiek wody podziemnej; czas pobytu.
Słownik Woda Złożowa:
Znaczenie podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego.Wprzypadku złóż ropy naftowej to są stagnujące wody reliktowe, nie biorące udziału w cyklu hydrologicznym.→ Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda wiek wody podziemnej; czas pobytu.
Słownik Wyciek (Wody Podziemnej):
Znaczenie podziemnej) Słaby, nieskoncentrowany, powierzchniowy albo liniowy wypływ wody podziemnej z odsłoniętego w sposób sztuczny albo naturalny → wodonośca. Wycieki mogą występować w jaskiniach i wiek wody podziemnej; czas pobytu.

Czym jest Wiek wody podziemnej; czas znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: