Wielopierścieniowe co to jest
Co to jest Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA. Wyjaśnienie węglowodory aromatyczne WWA.

Czy przydatne?

Co to jest Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA

Definicja WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE WWA: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA
Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni niearomatycznych. W wodach podziemnych pojawiają się jako sukces zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Wybrane WWA mogą mieć właściwości rakotwórcze.[AM].

Słownik Woda Hipotermalna:
Znaczenie Woda hipotermalna → Woda lecznicza, swoista o temperaturze wyższej niż 20°C i równej albo niższej od 35°C.[JD wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Wodochłonność Kapilarna:
Znaczenie Wodochłonność kapilarna Umiejętność do gromadzenia i utrzymywania poprzez skałę wody wolnej w strefie wzniosu kapilarnego. → Wodochłonność, → Woda kapilarna.[TB i DM wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Warunek Brzegowy III Rodzaju:
Znaczenie III rodzaju To jest kombinacja liniowa warunków I i II rodzaju. W modelach filtracji wód podziemnych odpowiada to zasilaniu albo drenażowi warstwy wodonośnej drogą filtracji poprzez warstwę wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Wtłaczanie Badawcze Wody; Zatłaczanie Badawcze Wody:
Znaczenie wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Wysokość Opadu; Warstwa Opadu:
Znaczenie Wysokość opadu; warstwa opadu Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym miejscu i w określonym czasie wyrażona jako wysokość warstwy wody w mm. →parametr opadów atmosferycznych.[AK wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.

Czym jest Wielopierścieniowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: