Wielopierścieniowe co to jest
Co to jest Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA. Wyjaśnienie węglowodory aromatyczne WWA.

Czy przydatne?

Co to jest Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA

Definicja WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE WWA: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA
Związki organiczne składają się z kilku pierścieni benzenowych (nie mniej jednak sąsiednie pierścienie mają wspólne dwa atomy węgla), niekiedy także pierścieni niearomatycznych. W wodach podziemnych pojawiają się jako sukces zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Wybrane WWA mogą mieć właściwości rakotwórcze.[AM].

Słownik Warunek Brzegowy Wewnętrzny:
Znaczenie wewnętrzny Warunek brzegowy określony w punkcie albo punktach usytuowanych wewnątrz obszaru. W modelu filtracji wód podziemnych może to być na przykład studnia o zadanej wydajności poboru wody wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Wtłaczanie Badawcze Wody; Zatłaczanie Badawcze Wody:
Znaczenie wody; zatłaczanie badawcze wody Wprowadzanie wody pod ciśnieniem do otworu hydrogeologicznego w celu ustalenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych. → Pompowanie badawcze, → Próba chłonności wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Woda Śródzłożowa:
Znaczenie Woda śródzłożowa Woda podziemna występująca w ośrodku skalnym budującym złoże surowca mineralnego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Woda złożowa, → Woda podzłożowa, → Woda nadzłożowa.[TB wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.
Słownik Woda Krzemowa:
Znaczenie Woda krzemowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 100 mg/dm3 kwasu metakrzemowego (H2SiO3).[JD wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne wwa.

Czym jest Wielopierścieniowe znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: