Wilgotność gleby co to jest
Co to jest Wilgotność gleby; uwilgocenie. Wyjaśnienie Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie.

Czy przydatne?

Co to jest Uwilgocenie Gleby Wilgotność

Definicja WILGOTNOŚĆ GLEBY; UWILGOCENIE: Wilgotność gleby; uwilgocenie
Liczba wody zawarta w danym momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną, procentami albo ułamkiem dziesiętnym. → Pojemność wodna polowa.[AK].

Słownik Wody Podpowierzchniowe; Wody Podziemne:
Znaczenie podpowierzchniowe; wody podziemne Ustalenie zbiorcze wszystkich wód pod powierzchnią w przeciwieństwie od wód powierzchniowych –wody podziemnej hydrosfery. W.p. w strefie aeracji (wody wilgotność gleby; uwilgocenie.
Słownik Woda:
Znaczenie bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa wilgotność gleby; uwilgocenie.
Słownik Wiek Wody Podziemnej; Czas Pobytu:
Znaczenie podziemnej; czas pobytu Ustalenie umowne oznaczające czas, jaki upłynął od infiltracji wody atmosferycznej albo od zamknięcia wody zawartej w osadach dennych zbiornika poprzez serię osadów wilgotność gleby; uwilgocenie.
Słownik Wody Naturalne:
Znaczenie atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne, których ani skład, ani stan nie został zmieniony działalnością człowieka. Mogą to być zarówno wody użytkowe, jak i zanieczyszczone geogenicznie, na wilgotność gleby; uwilgocenie.
Słownik Wody Termalne:
Znaczenie Wody lecznicze, swoiste, których temperatura na wypływie ze źródeł albo odwiertów wynosi przynajmniej 20ºC. Wody termalne zaliczane do wód leczniczych odpowiednim rozporządzeniem Porady Ministrów wilgotność gleby; uwilgocenie.

Czym jest Wilgotność gleby; uwilgocenie znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: