Właściwości chemiczne (wód co to jest
Co to jest Właściwości chemiczne (wód). Wyjaśnienie Zespół cech chemicznych wody obejmujący.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Chemiczne Właściwości

Definicja WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE (WÓD): Właściwości chemiczne (wód)
Zespół cech chemicznych wody obejmujący zazwyczaj: → odczyn wody pH, → warunki utleniająco-redukcyjne Eh, → kwasowość i → zasadowość wody, jej → mineralizację, →suchą pozostałość i → twardość. Niekiedy definicja tj. wiązane bezpośrednio ze →składem chemicznym wody i wówczas obejmuje także chemizm wody.[AM].

Słownik Współczynnik Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Relacja wielkości → odpływu podziemnego do wysokości średnich opadów rocznych na określonym obszarze (na przykład zlewni). Najczęściej zarówno opad, jak i odpływ podziemny są właściwości chemiczne (wód).
Słownik Wskaźnik Frakcjonowania; Wskaźnik Udziału Składników Wody Morskiej W Wodzie Opadowej:
Znaczenie frakcjonowania; parametr udziału składników wody morskiej w wodzie opadowej Wyznacznik określający proporcje stężeń składników zawartych w wodach opadowych do składników zawartych w wodach morskich właściwości chemiczne (wód).
Słownik Wody Podziemne Swobodne; Wody Gruntowe:
Znaczenie swobodne; wody gruntowe Wody podziemne ograniczone od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i → strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierwszym poziomem słabo przepuszczalnym albo nieprzepuszczalnym właściwości chemiczne (wód).
Słownik Woda Okalająca (Naft.):
Znaczenie Woda okalająca (naft.) Woda występująca poza konturem złoża ropy naftowej albo gazu ziemnego.[AR właściwości chemiczne (wód).
Słownik Współczynnik Porowatości N:
Znaczenie porowatości n Ilościowe ustalenie porowatości wyrażone stosunkiem sumarycznej objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości próbki skały. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość właściwości chemiczne (wód).

Czym jest Właściwości chemiczne (wód znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: