Właściwości hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Właściwości hydrogeologiczne skał. Wyjaśnienie skał W.h.s. określają umiejętność do.

Czy przydatne?

Co to jest Skał Hydrogeologiczne Właściwości

Definicja WŁAŚCIWOŚCI HYDROGEOLOGICZNE SKAŁ: Właściwości hydrogeologiczne skał
W.h.s. określają umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z występowaniem w skałach porów, szczelin i kawern. W zależności od rodzaju pustek rozróżniamy: → porowatość, →szczelinowatość, → krasowatość. W szerokim pojęciu mówi się o porowatości w odniesieniu do wszystkich rodzajów pustek. Zasadniczą w.h.s. jest → przepuszczalność hydrauliczna. Ustala ona umiejętność do przewodzenia wolnej wody poprzez skały.[AR].

Słownik Wskaźnik Równomierności Uziarnienia:
Znaczenie równomierności uziarnienia, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Współczynnik Równoziarnistości:
Znaczenie równoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, parametr właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Woda Uzdatniona:
Znaczenie Woda po przeprowadzonym procesie technologicznym, wskutek którego jej skład i właściwości zostały dostosowane do stawianych wymogów. → Uzdatnianie wody → Woda wykorzystywana do zaopatrzenia.[AM właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Woda Ultrasłodka:
Znaczenie Woda podziemna o → mineralizacji nieprzekraczającej 0,2 g/dm3. Niektórzy autorzy do w.u. zaliczają wody o mineralizacji mniejszej niż 0,1 g/dm3. Tak niski stopień mineralizacji wód wynika z właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Woda Higroskopijna:
Znaczenie Woda związana siłami molekularnymi z ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary wodnej z powietrza. Gęstość w.h. wynosi 2 g/dm3, temperatura zamarzania -78oC właściwości hydrogeologiczne skał.

Czym jest Właściwości hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: