Właściwości hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Właściwości hydrogeologiczne skał. Wyjaśnienie skał W.h.s. określają umiejętność do.

Czy przydatne?

Co to jest Skał Hydrogeologiczne Właściwości

Definicja WŁAŚCIWOŚCI HYDROGEOLOGICZNE SKAŁ: Właściwości hydrogeologiczne skał
W.h.s. określają umiejętność do gromadzenia i przewodzenia wolnej wody poprzez skały. Wiąże się ona z występowaniem w skałach porów, szczelin i kawern. W zależności od rodzaju pustek rozróżniamy: → porowatość, →szczelinowatość, → krasowatość. W szerokim pojęciu mówi się o porowatości w odniesieniu do wszystkich rodzajów pustek. Zasadniczą w.h.s. jest → przepuszczalność hydrauliczna. Ustala ona umiejętność do przewodzenia wolnej wody poprzez skały.[AR].

Słownik Wysokość Hydrauliczna H; Napór:
Znaczenie hydrauliczna H; napór W.h. w określonym punkcie w polu filtracji wyraża sumę wysokości położenia tego punktu ponad poziom odniesienia (zazwyczaj poziom morza) i wysokości ciśnienia piezometrycznego właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Woda Krystalizacyjna:
Znaczenie krystalizacyjna Woda występująca w minerałach, w sieci krystalizacyjnej w formie cząsteczek H2O. Może być uwalniania pod wpływem wysokiej temperatury w procesach metamorficznych, plutonicznych i właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Warunki Aerobowe:
Znaczenie Definicja stosowane raczej poprzez biologów, określające pośrednio warunki tlenowe wód naturalnych. Znaczy warunki, gdzie liczba tlenu rozpuszczonego w wodzie umożliwia postęp aerobowych (tlenowych właściwości hydrogeologiczne skał.
Słownik Warunki Korzystania Z Wód Dorzecza:
Znaczenie z wód dorzecza Obiektem dokumentu Warunki korzystania z wód dorzecza jest ustalenie zasad wspólnego korzystania z wody poprzez wielu użytkowników (podmiotów gospodarczych), jeśli są zlokalizowane w właściwości hydrogeologiczne skał.

Czym jest Właściwości hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: