woda co to jest
Co to jest woda. Wyjaśnienie smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp.

Czy przydatne?

Co to jest Woda

Definicja WODA: woda
Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa szczególną rolę w rozwoju życia na Ziemi, budowie jej płaszcza skalnego, składzie atmosfery i biosfery, stanowi kluczowy składnik hydrosfery. Główny i najpowszechniej stosowany surowiec mineralny, nieodzowny w większości mechanizmów technologicznych.[AK].

Słownik Woda Kwasowęglowa:
Znaczenie Woda kwasowęglowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca od 250 do 999 mg/dm3 wolnego CO2. → Szczawa.[JD woda.
Słownik Woda Radoczynna:
Znaczenie Woda lecznicza, swoista, gdzie natężenie promieniowania jądrowego rozpuszczonych składników gazowych (raczej Rn) i/albo stałych ((raczej Ra) wynosi przynajmniej 2 nCi/dm3 (74 Bq).[JD woda.
Słownik Współczynnik Filtracji K; Współczynnik Wodoprzepuszczalności:
Znaczenie filtracji k; współczynnik wodoprzepuszczalności Wyznacznik wyrażający przepuszczalność ośrodka izotropowego dla płynu jednorodnego (ρ = const, v = const), za jaki przyjmowana jest zwyczajna woda woda.
Słownik Woda Swoista; Woda Specyficzna:
Znaczenie specyficzna → Woda lecznicza (→ woda mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników farmakologicznie czynnych w ilościach nie niższych niż → współczynniki woda.
Słownik Właściwości Fizykochemiczne (Wód):
Znaczenie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM woda.

Czym jest woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: