woda co to jest
Co to jest woda. Wyjaśnienie smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp.

Czy przydatne?

Co to jest Woda

Definicja WODA: woda
Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa szczególną rolę w rozwoju życia na Ziemi, budowie jej płaszcza skalnego, składzie atmosfery i biosfery, stanowi kluczowy składnik hydrosfery. Główny i najpowszechniej stosowany surowiec mineralny, nieodzowny w większości mechanizmów technologicznych.[AK].

Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na woda.
Słownik Współczynnik Adsorpcji Sodu WAS:
Znaczenie adsorpcji sodu WAS Współczynnik służący do oceny jakości wody wykorzystywanej do nawodnień rolniczych. Wyraża względne stężenie jonów sodowych biorących udział w reakcjach wymiennych z glebą:[AM woda.
Słownik Woda Surowa; Woda Nieuzdatniona:
Znaczenie nieuzdatniona Woda, zwykle naturalna, nie poddana żadnym mechanizmom uzdatniającym, niekiedy niesłusznie utożsamiana z wodą naturalną. Definicja stosowane dla podkreślenia, iż nie poddano wody woda.
Słownik Woda Deszczowa:
Znaczenie Woda deszczowa Woda pochodząca z opadów atmosferycznych występujących w formie deszczu.[AM woda.
Słownik Wywierzysko:
Znaczenie źródło krasowe stałe albo okresowe wyprowadzające na powierzchnię ziemi wody podziemne raczej na drodze głębokiej i dalekiej cyrkulacji wód. → Źródło, → Wody krasowe, → Wypływ krasowy.[TB i DM woda.

Czym jest woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: