woda co to jest
Co to jest woda. Wyjaśnienie smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp.

Czy przydatne?

Co to jest Woda

Definicja WODA: woda
Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa szczególną rolę w rozwoju życia na Ziemi, budowie jej płaszcza skalnego, składzie atmosfery i biosfery, stanowi kluczowy składnik hydrosfery. Główny i najpowszechniej stosowany surowiec mineralny, nieodzowny w większości mechanizmów technologicznych.[AK].

Słownik Wydajność Źródła; Wydatek Ź., Debit Ź.:
Znaczenie koszt ź., debit ź. Liczba wody wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na woda.
Słownik Woda Chlorkowa:
Znaczenie z dominacją → jonu chlorkowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie nawet 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody chlorkowe mają charakter woda.
Słownik Wskaźnik Infiltracji Efektywnej; Moduł (Wskaźnik) Zasilania:
Znaczenie infiltracji efektywnej; moduł ( parametr) zasilania Relacja ilości infiltrującej wody docierającej do → strefy saturacji (→ infiltracja skuteczna) do wysokości średnich rocznych →opadów woda.
Słownik Wysokość Opadu; Warstwa Opadu:
Znaczenie Wysokość opadu; warstwa opadu Rozmiar opadu atmosferycznego w określonym miejscu i w określonym czasie wyrażona jako wysokość warstwy wody w mm. →parametr opadów atmosferycznych.[AK woda.
Słownik Współczynnik Nierównomierności Uziarnienia U:
Znaczenie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr woda.

Czym jest woda znaczenie w Słownik definicje W

  • Dodano:
  • Autor: