woda co to jest
Co to jest woda. Wyjaśnienie smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp.

Czy przydatne?

Co to jest Woda

woda
Ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu. Temperatura topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa szczególną rolę w rozwoju życia na Ziemi, budowie jej płaszcza skalnego, składzie atmosfery i biosfery, stanowi kluczowy składnik hydrosfery. Główny i najpowszechniej stosowany surowiec mineralny, nieodzowny w większości mechanizmów technologicznych.[AK].

Czym jest woda znaczenie w Słownik definicje W